SEAS Fabrikker med ordresystem på nettet

SEAS Fabrikker, som fra før benytter Visma Business, valgte ViaNett som samarbeidspartner på ordresystem på Internett. Høytalerprodusenten, som i stor grad har utenlandske distributører som kunder, valgte ViaNett p.g.a. selskapets evne og vilje til å tilpasse løsningen til bedriftens behov. (03.05.2001)


Løsningen innebærer at distributørenes ordrer overføres automatisk fra Internett til Visma Business. Samtidig slipper bedriften å gjøre store endinger i den interne dataløsningen fordi ViaNett drifter løsningen på egen Internett-server. Systemet er en ren B2B løsning, og håpet er at kundene vil ta dette i bruk, slik at informasjon som tidligere har medført utstrakt bruk av telefonsamtaler og faks, nå presist kan registreres og utveksles via nettet.

”Dette salget krever at vi foretar betydelige tilpasninger”, forteller ViaNett-sjef Lars Helland. ViaNett håper imidlertid at disse tilpasningene vil bringe systemet opp på et nivå som gjør det aktuelt i større bedrifter. SEAS Fabrikker krever bl.a. fleksibilitet m.h.t. språk og valuta, og med slike innebygde funksjoner, blir markedet for systemet større, forklarer Helland.

ViaNett’s målsetting er å være et alternativ til ERP-leverandørenes egne systemer som har den fordelen at de er tettere integrert med økonomisystemet internt, men som ofte har en organisasjon bak seg som ikke er like dynamisk m.h.t. å foreta tilpasninger for kundene.

Print artikkel Skriv ut artikkelen