ViaNett E-handel og MultiSoft fra Visma

I løpet av mai måned skal ViaNett ha på lufta den første e-handelsløsningen integrert med MultiSoft, som er et dos-basert økonomisystem fra Visma.
Integrasjon skal utvikles i samarbeid med den første kunden som tar
løsningen i bruk. Nærmere informasjon om løsningen, får du ved henvendelse til oss pr. mail, fax eller telefon. Tilpasningen på MultiSoft-siden foretas av Brikken. (25.04.2000)