Nå kommer e-biz!

Nå er turen kommet til de små- og mellomstore bedriftene. Nå er det deres tur til å implementere ny teknologi, og nye måter å gjøre forretninger på. Kapital DATA hevder i siste nummer at deres lesere planlegger å øke investeringene innen E-business med 50 prosent i år. (01.06.2001)


Til nå er det bare et lite fåtall som har tatt steget over i e-business verden. Det ha vært mye skrik og skrål, men i det store og hele er det ikke mange som er på nett med noe mer enn en hjemmeside. Men det begynner å røre på seg. En undersøkelse vi har foretatt blant KapitalDATAs lesere viser at de planlegger å øke investeringene innen e-biz med 50 prosent i år. De planlegger å investere mer utover året enn de har begynt å gjøre i 1.kvartal. Og mer på tjenester og løsninger enn på hardware. Dette hevder Kapital Data i sitt siste nummer.

Lars Helland i ViaNett har tanker om dette. "E-business er ikke bare bruk av ny teknologi, men en skole i større åpenhet og vekt på relasjoner. På den måten trenger ikke bruk av Internett medføre mindre kontakt med bedriftens marked, snarere tvert om. Når økonomien i en nettløsning vurderes er det derfor viktig å ta hensyn til i hvilken grad man kan nå markedet bedre, om det oppnås besparelser ved raskere utveksling og lagring av informasjon, og kan tilgang for kundene til mer åpen og rask dialog over nettet, kan gjøre dem mer fornøyd og lojale", sier han. ViaNett ønsker å tilby totalløsninger for bedre kommunikasjon og åpenhet, ved effektiv bruk av Internett.

ViaNett ’s målsetting er å være et alternativ til ERP-leverandørenes egne systemer som har den fordelen at de er tettere integrert med økonomisystemet internt, men som ofte har en organisasjon bak seg som ikke er like dynamisk når det gjelder å foreta tilpasninger for kundene.

Artiklene finner du i siste nummer av Kapital Data, eller du kan laste ned en PDF-fil her.


Kort om teknologi:
Om teknologi:
”I ViaNett er vi ikke opptatt av at systemet skal se mest fancy ut, eller ha de mest avanserte funksjoner”, forklarer ViaNett-sjef Lars Helland. "Vi er opptatt av 2 ting: For det første skal alle varianter av løsningen være basert på eksakt samme kildekode. Det gjør det mulig å holde et fornuftig prisnivå på løsningene. For det andre skal de funksjonene som implementeres være smarte."

Søkbarhet:
Søkbarhet er implementert i alle ViaNetts løsninger, i ViaNett E-handel, Forum, Smartweb og Publishing. I tillegg har selskapet utviklet SMS-teknologi og mulighet for å sende og motta meldinger via de norske operatørene. Snart er kommunikasjon mot utlandet også klart. Mobilitet i form av varsel om hendelser, tilbud m.m. og i neste omgang kommunikasjon fra mobiltelefonen er løsninger som før eller siden vil være en naturlig distribusjonssvei for data til å fra en nettbutikk, en CRM-løsning m.m.

E-business:
E-business er kanskje ikke bare bruk av ny teknologi, men en skole i større åpenhet og vekt på relasjoner. På den måten trenger ikke bruk av Internett medføre mindre kontakt med bedriftens marked, snarere tvert i mot. Når økonomien i en nettløsning vurderes, er det derfor viktig å ta hensyn til i hvilken grad man kan nå markedet bedre, kan det oppnås besparelser ved raskere utveksling og lagring av informasjon, og kan tilgang for kundene til mer åpen og rask dialog over nettet, gjøre dem mer fornøyd og lojale?
 


Print artikkel Skriv ut artikkelen