ViaNett AS vokser videre

ViaNett AS, hadde etter 1. tertial en omsetning på kr 1 020.000 som er en økning på ca 450 % i forhold til samme periode som i fjor. Selskapet hadde en resultatutvikling i henhold til budsjettet, og forventer et nullresultat første halvår, som budsjettert. (15.05.2001)


450 % vekst
ViaNett AS, hadde etter 1. tertial en omsetning på kr 1 020.000 som er en økning på ca 450 % i forhold til samme periode som i fjor. Selskapet hadde en resultatutvikling i henhold til budsjettet, og forventer et nullresultat første halvår, som budsjettert. Prislappen på ViaNett er nå kr 9 000 000, etter en emisjon selskapet selv gjennomførte i april.

ViaNett E-handel
I perioden har antall E-handels løsninger øket fra ca 10 til ca 30, medregnet installasjoner for kunder som tester systemet. Videre har selskapet lansert 3 nye produkter: Smartweb, Forum og Publishing, som alle kan integreres i en totalløsning sammen med ViaNett E-handel. Smartweb er en enkel generator for websider, som selskapet selv hevder, gjør det mulig å ha websiden ferdig på 1 time. Forum er ViaNetts egenutviklete diskusjonsløsning med mulighet bl.a. for varsling på e-post og SMS ved svar på innlegg.

Samarbeid med Ajour Data
I samarbeid med Ajour Data, er drifting satt i gang for Ajour E-handel og Smartweb for flere kunder. Ajour Data konkurrerer i ”Mamut-segmentet” med enkle løsninger for handel og webdesign. Selskapet benytter dessuten ViaNett Forum som supportløsning for kundene.

TickTac
Antall brukere på TickTac, tjenesten for gratis børskurser på e-post og SMS, har øket med 70 % fra 1000 til 1 700. Tjenesten bidrar først og fremst til markedsføring av selskapets SMS-teknologi. Tjenesten er nå utvidet med diskusjonsforum.

ViaNett Publishing
Denne løsningen, er et kraftig verktøy, beregnet på profesjonelle brukere som publiserer store mengder stoff til Internett. Løsningen er databasebasert og krever kun en internettforbindelse hos brukeren. Systemet er allerede i drift, og selskapet forventer seg mye av produktet. Databasen er søkbar fra søkemotorer, hvilket gjør at for eksempel aviser ikke trenger å arkivere sine gamle nyheter i html-format, for at brukerne på nettet skal kunne finne fram. Samme teknologi benyttes for øvrig i alle ViaNett’s standardprodukter som innebærer lagring av data.

Egenkapital på kr 1 500 000
”Selskapet gjennomførte i april en emisjon som priser ViaNett til ca kr 9 000 000. Med en egenkapital % på ca 70, og balanse i driften”, mener ViaNett-sjef Lars Helland at det skal være mulig å vokse videre og samtidig opprettholde målsettingen om et positivt resultat i år.

”Selv om vi har eksterne aksjonærer som viser oss tillit, og har satt en høy verdi på oss, forventer de jo noe tilbake. Det gjenspeiles i verdien. Vi vil derfor passe nøye på kostnadene våre i et marked som er tøft. Vi har satt oss høye mål, men vi vil heller ta vare på de ansatte vi har og aksjonærene, framfor å kaste oss inn i en bølge som i neste omgang feier oss utfor stupet”, forklarer Helland.



Print artikkel Skriv ut artikkelen