Ticktac.com med forum

Ticktac.com, gratis tjeneste for børskurser på e-post og mobil,lanserer TickTac Forum, et diskusjonsforum for økonomi- og aksjeinteresserte. (20.02.2001)


TickTac Forum inneholder muligheter for automatisk varsling via e-post og SMS om aktiviteter på de enkelte diskusjoner.
Den enkelte bruker kan dessuten abonnere på en diskusjon, dersom han eller hun er interessert i temaet, og ønsker å bli varslet om nye innlegg.
Det er mulighet for fri tekstsøk i diskusjonene for å finne tilbake til et
tidligere tema.
Forumet er internasjonalt, d.v.s. det er enkelt å veksle med en knapp mellom engelsk og norsk forum.

ViaNett AS, utvikleren av TickTac, tilbyr med dette sine over 1 400 brukere
en mulighet for å benytte TickTac også som et alternativt forum. Brukerne av
TickTac blir varslet om børskurser en gang pr. time, og målgruppen er derfor
folk som  ikke vil være online med kursutviklingen til enhver tid, men som
vil holde seg orientert med jevne mellomrom. Med TickTac Forum kan brukerne utveksle synspunkter samtidig som de vedlikeholder sin portefølje. Samtidig kan et godt forum tiltrekke seg flere brukere også til aksjetjenesten.

ViaNett AS, i følge Kapital Data, norges raskest voksende it-selskap i år
2000, er utvikler av SMS-teknologi og komplette publiseringsløsninger for
internett, og leverer også standard e-handel, enkle webløsninger og
forumløsninger som driftes på egen ASP-løsning. Den største kunden er Yamoco AS med maxsms.no.

For mer informasjon, se: http://www.ticktac.comPrint artikkel Skriv ut artikkelen