Kraftig vekst i internettselskapet ViaNett AS

ViaNett AS har i løpet av året økt fra 1 til 4 ansatte. Omsetningen passerte i august kr 700 000, og selskapet driver med overskudd. Det forventes at årets omsetning kommer opp i kr 1 500 000, hvilket vil si en vekst fra fjoråret på ca 700 %! (11.09.2000)


Selskapet konkurrerer med store selskaper som Active ISP og Fastweb i markedet for mindre og mellomstore bedrifter, men fokuserer på at kraftig vekst skal kombineres med positive resultater. Filosofien er at det viktigste er å sørge for at de kundene som benytter ViaNett skal fortsette å utvikle sine løsninger i samarbeid med selskapet over tid.

ViaNett har utviklet en e-handelsløsning hvor både demonstrasjon, installasjon og opplæring kan skje via web. Denne løsningen kan dessuten benyttes både frittstående og i integrasjon med kundenes interne økonomisystemer.

ViaNett har utviklet tjenesten ticktac.com, en børstjeneste basert på at brukerne i løpet av dagen får registrerte aksjekurser sendt pr. e-post eller som SMS-melding til mobiltelefonen. Tjenesten har 500 registrerte brukere og er gratis. Ryktet om tjenesten har medført at ViaNett er engasjert i et omfattende prosjekt omkring mobilt internett i samarbeid med Yamoco AS. Første skritt i samarbeidet er en SMS-tjeneste kalt MAXSMS som er lansert.

En emisjon gjennomført i vår, priset selskapet til ca kr 3 000.000. Etter utgiftsføring av nødvendige investeringer er den tilførte likviditeten fortsatt intakt. På grunn av den sterke veksten, vil selskapet sannsynligvis foreta en ny emisjon rundt årsskiftet. Det viktige nå, er å sørge for at de konsepter ViaNett har, kan videreutvikles uavhengig av hverandre, men at man samtidig klarer å beholde fokus. Til det trengs en kraftigere organisasjon som er i stand til å fokusere innenfor flere produktområder.

Nye ansettelser skal imidlertid skje innenfor rammen av fortsatt lønnsom vekst, og målsetting nummer en i så måte er å ha en stabil organisasjon uten "gjennomtrekk". Det er etter selskapets oppfatning ingen styrke å være mange i en organisasjon, dersom man ikke klarer å utnytte potensiale i de ressurser som allerede finnes.Print artikkel Skriv ut artikkelen