Bedrifter øker e-handel

Seks av ti europeiske toppledere vil i gjennomsnitt øke investeringen i ehandel med i gjennomsnitt 15 prosent det neste året. Norske bedrifter er i tet på flere områder innen ehandel.

Oppdatert: (17.10.2001)

IT-markedet generelt er labert. Men de europeiske topplederne er mer investeringslystne enn noen gang innen e-commerce, som forenklet kan oversettes til e-handel.

De fleste bedriftslederne sier at de vil øke investeringene i e-handel de neste 12 månedene. De norske lederne er blant de mest offensive.

Norge er også helt i teten når det gjelder e-handel-satsingen hittil. Mer enn tre fjerdedeler av de norske lederne oppgir at satsingen på e-handel så langt har vært vellykket. Gjennomsnittet i resten av Europa er rundt halvparten.

Mer om undersøkelsen, finner du i Aftenposten.Print artikkel Skriv ut artikkelen