Rapport for 3. kvartal 2001

Til styret og aksjonærene i ViaNett

Markedet hittil i år 2001 har vist seg mer umodent enn vi hadde grunnlag for å tro ved årets begynnelse. Samtidig har det vist seg vanskeligere enn antatt å få gjennomslag hos tradisjonelle dataforhandlere og få disse til å satse på salg av ferdige nettløsninger. Omsetningen henger derfor betydelig etter opprinnelig budsjett. Vi har derfor holdt en lavere kostnadsprofil hittil i år enn planlagt. P.g.a. dette, ser det ut som selskapet vil kunne få et overskudd også i år.

Oppdatert: (22.10.2001)

Undertegnede mener selskapet er langt sterkere rustet for videre vekst nå enn for ett år siden, og at vi med vår basis i balansert drift vil kunne øke tempoet igjen. Året hittil har utviklet seg til å bli en ”kontrollert pause” i forhold til å fokusere kun på vekst. Utviklingen av standard produkter har gått som planlagt, og vi besitter derfor et meget komplett produktspekter jfr. Egen omtale nedenfor. ViaNett er nå registrert som varemerke, og selskapet registreres i disse dager på VPS.

Regnskapet pr. 30.09.2001 

Hovedtall:

Resultatregn.

Sept. 2001

3. kv. 2001

3. kv. 2000

1.-3. kv. 2001

1.-3. kv. 2000

Driftsinntekter

     299 731

     756 825

     686 673

    2 284 462

       959 526

Vareforbruk

       27 943

     106 112

       79 782

       349 576

       152 261

Bruttofortj.

     271 787

     650 712

     606 890

    1 934 886

       807 265

Personalkost

     184 989

     536 328

     254 899

    1 553 212

       413 433

Sum driftsk..

     250 284

     746 377

     725 188

    2 286 934

    1 092 668

Driftsres.

       21 503

    - 95 664

  - 118 297

    - 352 048

    - 285 403

Netto finans

       13 875

       13 676

           - 21

         20 103

             - 95

Res. F. skatt

       35 379

    - 81 988

  - 118 318

    - 331 945

    - 285 499

Balanse

Sept. 2001

Sept. 2000

Betalingsm.

     482 803

    838 797

Korts. Fordr.

  1 098 848

    244 496

Anl. midler

     281 761

               0

Aktiva

  1 863 412

 1 083 293

Korts. gjeld

     442 677

    491 033

Påløpte kostn

     169 792

      27 113

Langs. gjeld

                0

               0

Aksjekapital

     338 975

    312 500

Annen e.k.

     911 968

    252 647

Passiva

  1 863 412

 1 083 293

Inntekter / avtaler:

I forhold til budsjettene, har vi hatt en inntektssvikt, spesielt innenfor salg av standardsystemer. Konsulentsiden og drifting for kunder, har vært bra. Siste kvartal har vist en svak vekst, men vi ser allerede nå at inneværende måned vil innebære ca en dobling i omsetning i forhold til i fjor.

Dette kan skyldes at markedet har trengt en lengre modningstid enn vi trodde, for vi ser nå en tendens til økende interesse. 

I skrivende stund, har vi mottatt ordre på ViaNett Ehandel nummer 2, integrert med Visma Business. Vi igangsetter i disse dager ViaNett Publishing og SMS for NRK, i samarbeid med Yamoco. Vi tror at dette vil bidra til et løft for standardløsningene. Ajour Data har oppnådd anerkjennelse både for sitt økonomisystem og sin ehandelsløsning som er utviklet i samarbeid med ViaNett. I siste test i Kapital Data slår de både Mamut og Visma i småbedriftsmarkedet.

Gjennom september måned har vi intensivert vårt salgsarbeid betydelig, samtidig som vi har unngått en kostnadsøkning. Resultatmessig fikk vi i september et overskudd på kr 35 379,00.

Vi fortsetter vår markedsføring ved å satse på egne nettkonsepter og betydelig aktivitet mot pressen, framfor dyre annonsekampanjer. Samtidig benytter vi nå dm-utsendelser i større grad, og disse utvikler vi selv.

Inntektene så langt i oktober utgjør ca kr 266 000,00, hvilket i stor grad skriver seg fra drifting fra eksterne kunder. Vi har gode forhåpninger om å innhente en betydelig del av det akkumulerte underskuddet i inneværende måned. 

Kommentarer til balansen: 

Kortsiktige fordringer har øket betydelig. ViaNett AS eier aksjer for kr 300 000,00, og disse inngår i posten. Oppfølging av kundefordringene er tett og på tross av at disse har økt, anses risikoen for akseptabel. En betydelig del av disse anses dessuten sikret ved at de har sammenheng med rettigheter knyttet til  produkter ViaNett har utviklet.

Anleggsmidlene utgjør utstyr på vårt serverrom.

Innenfor SMS drifting og utvikling, kan vi nå vise til følgende referanser:

Yamoco AS

MyLuckyWorld AS gjennom sin overtakelse av PjattCom AS. MyLuckyWorld eies med ca 60 % av Aller-Gruppen

Dagbladet

Start Network

Dagens Næringsliv Nye Medier

NRK

Ikke – inntekts budsjetterte tjenester og nettkonsepter

Ticktac.com viser en sterk økning i antall brukere som nå har passert 2 200 mot ca 1 000 ved årsskiftet. Tjenesten er relansert med ViaNett Publishing og finnes på engelsk, norsk og svensk. En egen dansk nettside er planlagt.

Vi planlegger også å utvide med SMS – tjenester som kan gi inntekter, men avventer noe bl.a. fordi vi er i kontakt med en stor norsk avis om mulig samarbeid.

Smsmp3.no er et rent utstillingsvindu for salg av produkter (musikk) mot såkalt micro-betaling, d.v.s. 10-kroners meldinger. Samtidig er det et konsept som det kan være interessant for selskaper å gå inn i som fra før er involvert i musikk-bransjen. Dette kan være som detaljist eller distributør.

Virkelighetstv.com er Norges største nettside om virkelighetstv-serier, og denne siden trekker fra tid til annen et stort besøk.

På sikt er målsettingen å inngå samarbeid eller selge de overnevnte tjenester, men i mellomtiden benyttes de til kanalisering av brukere inn på vår egen nettside vianett.no.

Produkter

De standardprodukter som har oppnådd salg er ViaNett Ehandel og ViaNett Publishing. I tillegg har vi produktene SMS, News, Forum og Smartweb som først og fremst er tilleggsprodukter til disse. I løpet av de siste dager er en ny seriøs dataforhandler igang med testing og opplæring for mulig satsing på våre produkter.

Egen nettside, vianett.no 

Vår egen nettside benytter nå ViaNett Publishing, og den er vi stolt av. Her finnes nyheter om oss, produktene, om kunder og linker til samtlige nettsider og konsepter som eies av selskapet. Nettsiden er godt besøkt, og er en av 5 sider vi drifter og som er inne på webtoppen i Kapital Data under kategorien ”selskaper på nett”. Denne kategorien har til sammen 9 selskaper.

Moss, 16.10.2001,   Lars E. Helland, daglig leder - styreformannPrint artikkel Skriv ut artikkelen