Service for aksjonærer og investorer

Standard for informasjon og åpenhet.

Er du aksjonær i ViaNett, eller vil vurdere det ved en framtidig emisjon? Vi vil gjerne fortelle mer om hvem vi er, og hvordan bedriften utvikler seg.

Oppdatert: (23.10.2001)

Under aksjonær-nytt, finner du tidligere prospect, benyttet ved vår emisjon våren 2001.

Videre finner du rapport til styret med beskrivelse av selskapets økonomi.

Framover vil vi publisere informasjon til aksjonærene på denne nyhetssiden. Vi mottar dessuten gjerne tilbakemelding på ting du savner eller vil spørre om. I såfall kan du sende oss en mail eller benytte et kontaktskjema under knappen investor.

Det finnes flere tidligere aksjonærbrev vi også kunne ha lagt ut her. Grunnen til at disse ikke finnes på siden, er at de forefinnes under nyhetene som pressemeldinger.Print artikkel Skriv ut artikkelen