Foreløpig kommentar til 2001 og starten på 2002!

Via minus til pluss fra ViaNett AS

81 % vekst i 2001, men negativt resultat. 55 % vekst i januar med tilsvarende kostnadsnivå som i fjor. SMS-teknlogien eksporteres til Spania og nye forhandleravtaler inngått i 2002.
Daglig leder Lars E. Helland, kommenterer utvikling i ViaNett AS

Oppdatert: (18.2.2002)


Helland ser klare lyspukter for 2002!

Foreløpig resultat
Selskapet fikk i 2001 et resultat på – 234 000 av en omsetning på 3 166 000, hvilket tilsvarer en økning i omsetningen på 81 % fra året før. Likevel var resultatet langt dårligere enn selskapet forventet. I følge daglig leder Lars E. Helland, skyldtes dette at selskapets standardløsninger for ehandel og publisering ikke tok av som man hadde håpet på. Vi holdt kostnadene nede, men vi bommet på omsetningen, kommenterer Helland. Forhåpentligvis har vi nå lært, og vi budsjetterer derfor med en mindre økning i år. Vi får brette opp ermene litt mer, eller rett og slett bytte til t-skjorte.

Solid egenkapital
Selskapet i Moss har en solid egenkapital på kr 1 350 000, og med kostnader på nivå med i fjor og kun 5 ansatte, ser det nå ut til å ta skikkelig av for ViaNett.

Eksport av SMS-plattform
I løpet av januar og februar har selskapet i samarbeid med Yamoco AS solgt 3 SMS plattformer til kunder i Spania. Av disse skal en av løsningene leveres til Spania, mens 2 skal driftes fra Norge. Kontraktene gir selskapet merinntekter på ca kr 360 000,00 pr. år i tillegg til at løpende utviklingsoppdrag forventes å øke. Uten samarbeidet med Yamoco, hadde vi ikke vært der vi er i dag, sier Helland. Yamoco, som bl.a. er innholdsleverandør på SMS hos NRK, Dagbladet og Start Network er fortsatt ViaNett’s største kunde. 

Aksept for SMS-teknologi
Flere nettsteder og programvareselskaper har knyttet seg til ViaNett’s SMS-plattform ved bruk av ViaNett’s SMS-komponent for utviklere. Vi kan ikke informere mer om disse salgene enda fordi dette er små komponenter i løsninger som skal lanseres av våre partnere, forklarer Helland.

Suksess med ehandel
I tillegg kan ViaNett rapportere om nye kunder som nå har full drift på sine ehandelsløsninger, og en av disse har omsatt for et to-sifret millionbeløp i løpet av første driftsmåned. Ehandelsløsningen fra ViaNett er nå i bruk både i B2B og B2C markedet.

Vekst i januar
Veksten i omsetningen i januar var på 55 % og resultatet ble snudd fra – 115 000 til 55 000, en forbedring av resultatet i forhold til januar 2001 på ca kr 170 000. Hvis dette fortsetter, er sjansene for et solid resultat meget gode, sier en fornøyd Helland.

Nye forhandlere og ViaNett Total
Selskapet inngikk forhandleravtale med Exacta AS i januar. I skrivende stund er det akkurat inngått en ny forhandleravtale. Helland håper på at etterspørselen fra markedet også medfører at flere forhandleravtaler inngås innen kort tid. Hovedproduktene SMS, Publishing og Ehandel viser alle en positiv utvikling, og ViaNett har nettopp lansert ViaNett Total, der samtlige løsninger kan kjøpes i en pakke til kr 19 500,00.

Vi vil at inngangsbilletten for mindre og mellomstore bedrifter, sammen med muligheten til å ta i bruk avanserte løsninger, skal gjøre det naturlig å velge oss som samarbeidspartner, forklarer Helland. ViaNett Total er noe enklere funksjonsmessig, men fullt oppgraderbar til selskapets mer omfattende systemer. 

Planer for videre vekst
Hvis vi nå får den farten i salget som vi egentlig håpet på i fjor, er det viktig at vi ikke slår oss til ro og tror at vi kan vokse inn i himmelen på egen hånd. Skal vi fortsette veksten innenfor SMS-teknologi må vi ut av Norge. Spania er en begynnelse, men det kan ikke stoppe der. Det finnes mange konkurrenter, og uten kraftig vekst blir vi hemmet i den videre utvikling av systemene. Vi er derfor inne i en fase hvor vi nå må legge en strategi for videre vekst, kanskje utover det vi er i stand til å takle med vår lille organisasjon, sier Helland. Hvorvidt det betyr oppkjøp, fusjon eller annet samarbeid med andre, kan Helland ikke si noe konkret om. Det finnes flere alternativer, men vi vil unngå å kjøpe eller slå oss sammen med noen som ikke står på egne ben fra før. I så fall vil vi heller vente til vi er noenlunde sikre.

Når det gjelder ehandels- og publiserings- løsningen, tror ViaNett først og fremst på at volumet må komme gjennom å knytte til seg flere aktive samarbeidspartnere. Vi må klare to ting, sier Helland: De forhandlerne vi inngår avtale med må få hjelp i salgsarbeidet. Samtidig må vi være i stand til øke salget ved aktivt å selge også direkte til bedrifter og organisasjoner.

 Print artikkel Skriv ut artikkelen