Visjoner og mål

Forretningsplan for ViaNett AS

Målsettingen må være at ViaNett’s logo på enhver løsning innebærer anerkjennelse av at kunden har valgt riktig leverandør, den trygge men også innovative. ViaNett er en lagspiller for kundene, både som partner og en problemløser som tilbyr lønnsomme løsninger.
ønsker du å vite mer om våre visjoner og målsettinger, finner du forretningsplanen her.

Oppdatert: (15.3.2002)

Forretningsplanen innholder følgende hovedpunkter:

    1. Målsettinger
    2. Økonomisk historikk
    3. Produktutvikling
    4. Om markedet
    5. Posisjonering av produkter
    6. Salgskanaler og markedsføring
    7. Geografisk marked - internasjonal ekspansjon
    8. Interne ressurser
    9. Mulige partnere / oppkjøp etc i Norge
  10. Finansielle behov
  11. Visjoner

Langsiktig mål:
Selskapets målsetting er å bli blant de ledende i Norden innenfor SMS-teknologi, mobilt internett og integrerte løsninger innenfor ehandel og publisering.

Dette skal skje gjennom utvikling av standardiserte løsninger, salg via forhandlere og partnere samt oppkjøp av selskaper.

Uten å måtte bytte ut administrative løsninger kunden har fra før, skal selskapet tilføre ny teknologi som spiller med de eksisterende.

Generelt om profil:
Vi ønsker at våre produkter skal oppfattes som:

   - enkle å ta i bruk
   - kundene kan benytte uten store tilleggskostnader hver gang det kreves tilpasning
   - fleksible
   - rimelige i pris
   - leveres av en leverandør man kan stole på og helst kjenner fra før og som vil være der over tid

Vi vil at markedet skal oppfatte vår teknologi etter følgende egenskaper: 

   - ikke for avansert slik at det går ut over funksjonalitet
   - basert på standarder (for eksempel Microsoft verktøy)
   - kan tilpasses

Som leverandør vil vi bli oppfattet som en leverandør som:

   - snakker kundens språk
   - viser kreativitet
   - har sunn økonomi
   - har et supportapparat
   - oppfattes som nær (for eksempel gjennom forhandler)

Forretningsplanen i sin helhet er ikke tilgjengelig på nettsiden, kun ved henvendelse til selskapet.Print artikkel Skriv ut artikkelen