73 % vekst

Resultat 1. kvartal 2002

ViaNett AS oppnådde et overskudd før skatt på kr 191 926 i 1. kvartal mot et underskudd på kr 285 251 i samme periode i fjor.
Omsetningen ble kr 1 325 351 mot kr 766 360 året før. Dette tilsvarer en vekst på 73 %.

Oppdatert: (10.4.2002)


ViaNett fortsetter den kraftige veksten!

ViaNett har i løpet av 1. kvartal inngått avtaler med 3 spanske selskaper om komplett levering av SMS plattformer. Disse løsningene er solgt i samarbeid med Viva Technologies AS (tidligere Yamoco AS og Viva Technologies AS som har fusjonert).

I løpet av 1. kvartal har selskapet dessuten levert flere løsninger basert på ViaNett E-handel og ViaNett Publishing. Det er videre inngått 3 nye forhandleravtaler omkring salg av ViaNett’s standardprodukter.

Selskapet forventer at det vil bli inngått flere forhandleravtaler samt at samarbeidet med Viva Technologies vil medføre fortsatt vekst innenfor SMS. Det jobbes dessuten etter en forretningsplan som innebærer satsing internasjonalt også for standardproduktene E-handel og Publishing. Forretningsplanen er for øvrig tilgjengelig for mulige investorer og andre interesserte på selskapets nettside.

ViaNett AS har en egenkapital på kr 1 540 000 og 5 ansatte. På generalforsamlingen 9. april ble det vedtatt en fullmakt til styret som gir mulighet for utvidelse av denne i forbindelse med mulig oppkjøp eller mot investorer.

”Vi håper våre resultater vil bidra til at flere potensielle kunder får øynene opp for at vi er et reelt alternativ til kostbare løsninger fra større konsulentselskaper”, uttaler daglig leder Lars E. Helland. ”Samtidig gir det en god følelse å kunne invitere investorer og framtidige aksjonærer uten at det er nødvendig med tilførsel av ny kapital for å fortsette den veksttakten vi har nå.” 

ViaNett AS legger ikke skjul på at ambisjonene er høye, og selskapet vil trenge en større kapitalbase for å vokse raskt nok, d.v.s. for å bli ledende innenfor de forskjellige produktområdene. I en emisjon for ett år siden ble selskapet verdsatt til ca kr  9 000 000,00. 

Selskapets publiseringssystem som også kan benyttes som portal for intranett og ekstranett, samt ulike tilknyttete moduler, e-handelsløsningen og SMS-løsningene driftes på egen ASP-plattform.

Nøkkeltall for 1. kvartal 

 

2002

2001

Omsetning

1 325 351

766 360

Driftsresultat

175 724

- 285 215

Res. før skatt

191 926

- 285 251

Sum eiendeler

2 676 805

1 509 900

Sum egenkapital

1 540 183

676 886

Egenkapital andel

57,5 %

44,8 %Print artikkel Skriv ut artikkelen