Internett / intranett

SPAMA - AS Sparebankmateriell og Sem & Stenersen Prokom as, (et heleiet datterselskap,) inngår samarbeid med ViaNett AS.

SPAMA og Sem & Stenersen Prokom (SSP) har inngått samarbeid med ViaNett AS om bruk av ViaNett Publishing på egne nettsider og som intranett-løsning. Avtalen gir mulighet for utvidelse til også å omfatte ViaNett E-handel. I tillegg til leveranse av løsning, skal ViaNett drifte Spama's og SSP's nettside og intranett.Spama tar i bruk ViaNett Publishing.

"Vi er stolte av å ha fått gjennomslag i så store organisasjoner som Spama og SSP," uttaler daglig leder, Lars Helland i ViaNett. "Dette er dessuten en profesjonell kunde med solide resultater, og deres krav til oss, gjør oss forhåpentligvis til en mer aktuell partner også for andre bedrifter av samme størrelse."

ViaNett vil i forbindelse med leveransen, tilrettelegge flere funksjoner som er spesifisert etter Spama's ønske. "ViaNett's evne til å foreta tilpasninger hurtig, var en av grunnene til vårt valg," uttaler Halvor Jordbakke, markedsdirektør i Spama og SSP.

SPAMA/SSP er et selskap med spesiell kompetanse innenfor bank- og finans, og offentlig virksomhet. Bedriften, som ble etablert i 1952, har 65 ansatte. Årsomsetning er i overkant av 100 mill. kroner.
   ViaNett AS tilbyr foruten publiserings- og portalverktøy, e-handels løsninger og SMS teknologi.Print artikkel Skriv ut artikkelen