Nye konsepter for salg av musikk

Hvis platebransjen vil, finnes løsningene allerede!

Flere nyhetsmedier har omtalt platebransjens nedskjæringer og artister som står uten plateselskap på grunn av dette. Internasjonalt har bransjens forsøk på å få bukt med kopiering av musikk over nettet, medført at de første aktørene på dette området har problemer (for eksempel Napster) mens nye aktører har dukket opp. Resultatet er at musikken kopieres som aldri før.
Nå tenkes det i nye baner og det formes nye allianser. Kreative løsninger, velegnet for markedsføring og distribusjon av musikk, finnes allerede. Hvis ikke bransjen selv gjør noe, kan artister og impresarioer komme dem i forkjøpet!Eksempel på et konsept fra ViaNett

Utnytt fordelene med internett
Nye konsepter må inkludere aktiv bruk av internett som distribusjonsform, markedsmiddel og kommunikasjon mot kundene. Det er platebransjens kanskje største utfordring at man ikke har innsett at internett skaper muligheter og ikke er en trussel. Kostnadsbesparende distribusjonsløsninger vil kunne føre til bedre resultater og muligheter for lavere priser til kjøperne. Samtidig vil nye underholdningskonsepter komme innenfor teknologi påvirket av radio/tv, kommunikasjon og videreutviklingen av internett. Denne utviklingen må platebransjen være med på å forme for ikke å ende opp som et fordyrende mellomledd mellom artist og kjøper.

SmsMP3
ViaNett AS har utviklet SMS-teknologi, publiserings- og e-handels løsninger for internett. Selskapet har dessuten utviklet ferdige konsepter, med det formål å markedsføre kreativitet og teknologi. Et av disse konseptene er SmsMP3.no.
”Vi utviklet nettsiden fordi enkelte av oss også har stor interesse for musikk,” forteller daglig leder Lars E. Helland i ViaNett. Domenenavnet ble valgt fordi det var ledig internasjonalt og samtidig kan brukes som varemerke og er godt beskrivende. Selskapet sikret seg smsmp3.com, smsmp3.nu(nu er mye brukt i Sverige som alternativ til .se) og smsmp3.dk (Danmark). ”Det er ikke noe mål i seg selv å bli sittende på selve forretningsidéen, men derimot å være kreativ partner, systemleverandør og driftsansvarlig”, forklarer Helland.
På smsmp3.no har ViaNett utviklet og testet kjøp av mp3-filer mot betaling via SMS, og i disse dager testes nettbutikken for salg av CD.  Selve nettsiden markedsføres som en uavhengig side som en hvilken som helst artist kan knytte seg til.

Ferdig nettløsning
Med den kompetanse og teknologi ViaNett besitter, kan selskapet bl.a. tilby ferdig nettløsning med nettside, domenenavn, forum for diskusjoner, publiseringsverktøy for nyheter og nettbutikk. Funksjonalitet som tillater at artister selv administrerer musikk og egen nettside, kan leveres som en del av systemet. I tillegg kan selskapet levere nyheter, for eksempel  musikk nyheter som hentes automatisk fra andre nettsider. Denne funksjonen gjør det enkelt å publisere disse nyhetene som del av smsmp3.no.

SMS
Som del av de ulike produkter og tjenester selskapet leverer av SMS-teknologi, kan det tilpasses varsling via e-post og SMS om nyheter, nye artister, nye tilbud m.m. som en del av en totalløsning. Selskapet leverer dessuten SMS-underholdning, og kan for eksempel tilby løsninger for å lage ringetoner fra artistene som sendes til mobiltelefon, lydmeldinger med avspilling av hele eller deler av nylansert musikk m.m.

ViaNett har bl.a. SMS-kunder i Norge og Spania og kan levere til flere land. Varslinger på SMS som ikke skal koste noe for mottaker, kan sendes over hele verden. I tillegg har selskapet nylig inngått avtale med Netaxept omkring betalingsløsninger for Norden. I e-handelssystemet er det dessuten mulig å benytte markedsføringsløsninger fra nettselskapet Tradedoubler, som tilbyr ulike måter å øke nett trafikken på.

Søkbarhet og trafikk via søkemotorer
Systemene fra ViaNett baseres på at informasjon lagres i databaser, og vises på internett når en bruker er inne på en nettside. Vanligvis er ikke uten videre denne informasjonen søkbar fra de ulike søkemotorer som, for eksempel Fast eller Google. I  systemene fra ViaNett er imidlertid all informasjon søkbar, hvilket vil si at det er lettere for en bruker å finne informasjon uten å vite hvilken nettside man skal lete på. Artistinformasjon på en internettside levert av ViaNett, vil m.a.o. gi større mulighet for å bli funnet av nettbrukere enn tilsvarende informasjon ¨på andre nettsider.

Fildeling
Når det gjelder ulike former for fildeling, er det bl.a. spørsmål om hvordan avregning og varsel om bruk, kan skje. Foruten de forskjellige organisasjonene for opphavsrett, kan det tenkes at artistene selv eller andre rettighetshavere ønsker et mer direkte system. Med varsling via SMS og internett baserte statistikker og administrasjonsmoduler, er slike rutiner enkle å tilpasse. Nettopp slike løsninger fungerer allerede mot innholdsleverandører av SMS underholdning.

Engasjert i platebransjen
”Det er ikke utenkelig at vi kan være med på eiersiden selv om vi først og fremst ønsker å være en ren leverandør”, uttaler Helland. ”Vår oppfatning er ikke at platebransjen bør finne på noe nytt, men bare ta eksisterende løsninger i bruk. Bransjen bør være med på å utvikle løsningene videre, d.v.s. bli en aktiv partner ved utforming av nye musikk- og underholdningskonsepter.”

Systemene fra ViaNett er i bruk i flere bransjer, og selskapet kan vise til en kundeliste som bl.a. består av flere store mediehus og mellomstore bedrifter. Selskapet tjener dessuten penger, og er et av de få innen sin del av it-bransjen som gjør nettopp det.
ViaNett kaster med dette ut en hanske til platebransjen og tilbyr ferdige løsninger for å løse et behov bransjen ser stadig tydeligere. Så spørs det bare når og hvem det er som plukker opp denne.
 Print artikkel Skriv ut artikkelen