Nytt på web, nytt om navn

ViaNett fornyer nettside og ansetter

For å legge til rette for internasjonalt salg, har ViaNett fornyet sin engelske nettside og ansatt en ny mann for å håndtere salg og prosjektledelse.

Oppdatert: (23.5.2002)


ViaNett Publishing i bruk på vianett.net

ViaNett har tatt i bruk ViaNett Publishing på vianett.net, og dermed hevet standarden på den engelske nettsiden til samme nivå som den norske.

Vi har gjort dette for å legge til rette for bedre kommunikasjon og markedsføring internasjonalt.

I løpet av mai, har vi ansatt Kjell-Inge Spetz på salg og prosjektledelse. Kjell-Inge er en 36-årig svenske, og vi tror han representerer et tilskudd til den "stå-på" organisasjonen vi besitter fra før. Han vil håndtere vår satsing mot Sverige. Kjell-Inge har erfaring fra bransjen fra før, og vil også betjene norske forhandlere og kunder i samarbeid med resten av vårt salgs- og markedsteam.

ViaNett vil foreta en trinnvis tilpasning til internasjonal satsing, der ressursene internt skal kunne brukes også i det norske markedet. Salget internasjonal skal skje gjennom partnere, og vil ikke skje ved kostnadskrevende etablering av datterselskaper.

En like viktig målsetting, er å kunne betjene kunder i Norge som har mor- eller datterselskap i utlandet.

Vi ønsker med dette å kommunisere til både kunder, partnere og aksjonærer, at vi foretar en satsing uten sløsing med ressurser, og har som målsetting fortsatt lønnsomhet, finansiert over driften.Print artikkel Skriv ut artikkelen