Positivt resultat!

Resultat 2. kvartal / 1. halvår for ViaNett AS

ViaNett AS oppnådde et overskudd før skatt på kr 153 288 i 2. kvartal mot kr 35 295 i samme periode i fjor.
Omsetningen ble kr 1 180 980 mot kr 761 278 året før. Dette tilsvarer en vekst på 55 %.
Overskuddet hittil i år er på nesten kr 350 000!


Tilsvarende tall for første halvår var et overskudd før skatt på kr 345 214 og en omsetning på kr 2 506 331. Resultatet for første halvår er forbedret med kr 595 171 i forhold til fjorårets underskudd, og omsetningsveksten er på 64 %. 

ViaNett har i løpet av 2. kvartal inngått ytterligere en avtale om komplett SMS plattform, og selskapet har økt salget av ViaNett Publishing. 

Selskapet ansatte i 2. kvartal 1 ny person for å starte bearbeiding av det svenske markedet samt generelt for å styrke salgsarbeid og støtte til partnere. ViaNett teller totalt 6 ansatte.

Selskapet har ingen aktiverte utviklingskostnader på egne produkter eller andre immaterielle eiendeler i balansen. 

”Vår programkode for SMS, Publishing og E-handel er felles for samtlige kunder, og vi fortsetter salg og markedsføring med fokus på hvilke besparelser det medfører for kundene over tid”, uttaler daglig leder Lars E. Helland. ”Fleksible standardløsninger som selges direkte eller gjennom partnere er vår nøkkel til suksess.”

ViaNett AS er fremdeles en ”it-mygg”, men har ambisjoner om å fortsette veksten med sorte tall på bunnlinjen. Dagens marked gir muligheter for den som er liten med solid økonomi.

Helland utelukker ikke at det kan være aktuelt å kjøpe seg ytterligere vekst, men samtidig har ViaNett ambisjoner om fortsatt kontroll på kostnader i forhold til inntektene framfor ukontrollert vekst.

Nøkkeltall for 2. kvartal

 

2002

2001

1. halvår 02

1. halvår 01

Omsetning

1 180 980

761 278

2 506 331

1 527 638

Driftsresultat

131 301

28 831

307 026

- 256 384

Res. før skatt

153 288

35 295

345 214

- 249 957

Sum eiendeler

 

 

2 132 955

1 755 640

Sum egenkapital

 

 

1 693 471

1 332 932

Egenkapital andel

 

 

79,4 %

75,9 %

For ytterligere informasjon: 

Kontakt Lars E. Helland, tlf: 69206961 eller mail: lars.helland@vianett.noPrint artikkel Skriv ut artikkelen