Resultat for 3. kvartal 2002

Fortsatt vekst men negativt resultat i 3. kvartal

ViaNett AS fikk et resultat før skatt på – kr 191 182 i 3. kvartal mot – kr 81 988 i samme periode i fjor.
Omsetningen ble kr 982 588 mot kr 756 825 året før. Dette tilsvarer en vekst på 29,8 %.

Oppdatert: (22.10.2002)

Tilsvarende tall årets første 9 måneder var et overskudd før skatt på kr 154 032 og en omsetning på kr 3 488 919. Resultatet for de første 3 kvartaler er forbedret med kr 485 977 i forhold til fjorårets underskudd, og omsetningsveksten er på 53 %.

3. kvartal ble meget tøft, og vanskeligere enn styret hadde trodd på forhånd. Selskapet er ikke fornøyd med veksten og resultatet i perioden, men har tro på et positivt 4. kvartal, og dermed et positivt årsresultat.

Selskapet har ingen aktiverte utviklingskostnader på egne produkter eller andre immaterielle eiendeler i balansen.

I løpet av 3. kvartal knyttet ViaNett til seg nye forhandlere i Norge og en ny i Danmark. Nettsider for Danmark, Sverige samt engelsk-språklig er blitt lansert, og aktiviteten mot mulige kunder tok seg betydelig opp i løpet av september.

ViaNett IMS, som er selskapets største SMS-produkt, en komplett teknisk plattform for innholdsleverandører, ble lansert i 3. kvartal. Produktet som er et resultat av samarbeidet med Viva Technologies, markedsføres parallelt av begge selskapene. ViaNett jobber nå med mulige salg av dette systemet.

Selskapets standardløsninger for e-handel og publisering er nå oppe i totalt 67 lisenser hvorav 2 er i utlandet. Dette gir en økning på 46 i år mot 21 totalt ved utgangen av fjoråret. I tillegg er løsningene i bruk i flere prosjekter, på egne nettsider og i demoløsninger.

Nøkkeltall for 3. kvartal:

 

2002

2001

1.-3. kvart. 02

1.-3. kvart. 01

Omsetning

982 588

756 825

3 488 919

2 284 462

Driftsresultat

- 199 955

- 95 664

107 070

- 352 048

Res. før skatt

- 191 182

- 81 988

154 032

- 331 945

Sum eiendeler

 

 

2 401 923

1 863 413

Sum egenkapital

 

 

1 502 289

1 250 943

Egenkapital andel

 

 

62,5 %

67,1 %

For ytterligere informasjon:

Kontakt Lars E. Helland, tlf: 69206961 eller mail: lars.helland@vianett.noPrint artikkel Skriv ut artikkelen