Et vanskelig marked:

Resultat 1. halvår 2003

ViaNett AS oppnådde et overskudd før skatt på kr 10 100 i 2. kvartal mot kr 153 288 i samme periode i fjor.
Omsetningen ble kr 1 135 150 mot kr 1 180 980 året før. Dette tilsvarer en nedgang på 4,3 %. Tilsvarende tall for første halvår var et overskudd før skatt på kr 5 457 og en omsetning på kr 2 391 737. Resultatet for første halvår 2002 var kr 345 214.

Oppdatert: (22.8.2003)

Markedet er fortsatt tøft innenfor SMS, e-handel og innholds administrasjon, såkalt ”Content Management”. Tilpasninger og utvikling innenfor SMS falt som følge av problemer hos våre store SMS-kunder. I tillegg måtte det tas et tap på ca kr 100 000 på tidligere kunder som har bidratt til løpende drifts- og overvåkings- inntekter samt noe utvikling mot betaling.
 
Selskapet inngikk i 2. kvartal en partner-avtale med Norges største Navision-forhandler, Elfo AS. (Størst i antall installasjoner). Det forventes at den første kunden med Navision Financials økonomisystem og ViaNett e-handel, er i drift i løpet av september. I tillegg ble det inngått flere avtaler innenfor såkalte klientløsninger for distribusjon av SMS-varsel. Dette er et marked som ViaNett ser betydelig potensiale i, og salg av løsninger, der kundene selv kan tilpasse sine SMS-tjenester, vil dessuten bidra til trafikk-inntekter. Flere slike avtaler er dessuten inngått i 3. kvartal.
 
For produktene E-handel og Publishing vil det framover være øket fokusering på å skape god kontakt med forhandlerne. Flere forhandlere har tatt i bruk løsningene internt, og samtidig vil ViaNett intensivere sin bistand og salgsstøtte direkte mot kundene.
 
Selskapet har ingen aktiverte utviklingskostnader på egne produkter eller andre immaterielle eiendeler i balansen.
 
”Vi har ingen grunn til å være fornøyd med 2003 så langt, og delvis skyldes det markedet”, uttaler Lars E. Helland. ”Vår oppfatning er imidlertid at da må vi bare forsøke å bli flinkere, og sørge for å være i posisjon når markedet tar seg opp. For det vil det!”

 
Nøkkeltall for 2. kvartal
 

 

2003

2002

1. halvår 03

1. halvår 02

Omsetning

1 135 150

1 180 980

2 391 736

2 506 331

Driftsresultat

- 5 296

131 301

- 24 283

307 026

Res. før skatt

10 100

153 288

5 457

345 214

Sum eiendeler

 

 

2 098 711

2 132 955

Sum egenkapital

 

 

1 424 176

1 693 471

Egenkapital andel

 

 

67,9 %

79,4 %


 
 
 
For ytterligere informasjon:
 
Kontakt Lars E. Helland, tlf: 69206961 eller mail: lars.helland@vianett.noPrint artikkel Skriv ut artikkelen