Resultat første halvår 2004:

Vekst i SMS, investering i partnersamarbeid!

ViaNett oppnådde en omsetning på NOK 3 079 000 1. halvår 2004 mot NOK 2 391 000 for samme periode i 2003. Resultat før skatt ble - NOK 169 000 mot NOK 5 000. Veksten i omsetning var på 29 %. For 2. kvartal isolert ble omsetningen NOK 1 719 000 mot NOK 1 135 000, hvilket vil si en økning på 51 %. Resultat før skatt ble - NOK 153 000 mot NOK 10 000 i fjor.

Oppdatert: (13.7.2004)


Etablerer Premium SMS i Sverige.

Kraftig vekst på SMS:
Den kraftige veksten i omsetning skyldes at ViaNett har oppnådd en markedsandel på ca 1 % i Norge på Premium SMS i løpet av første halvår. (Premium SMS er SMS mottaker betaler for via telefonregningen, f.eks. logoer, ringelyder, chat etc.)

Investering i partnersamarbeid:
Nedgangen i resultat skyldes lavere timebaserte inntekter samt investering i partnersamarbeid, først og fremst samarbeidet med svenske Paynova omkring betalingsløsninger på nettet og fra mobiltelefonen. Dette samarbeidet har i tillegg til leveranser i Norge, ført til at ViaNett har fått sin første kunde på e-handel i Sverige. Paynova AB er Skandinavias ledende aktør innenfor betalingsløsninger og er notert på NGM-børsen i Stockholm.

Solid egenkapital:
Etter en emisjon mot eksisterende aksjonærer i juni måned er egenkapitalen i ViaNett AS på NOK 3 138 000. Utvidelsen skal benyttes til å øke antall ansatte fra 5 til 7, satse på sterkere markedsføring i Norge, Sverige og Danmark og etablere eget Premium nr. i Sverige. Alle disse tiltakene er fullført i løpet av juni.

Forventninger for 2. halvår:
ViaNett forventer en fortsatt kraftig økning i SMS-inntekter i 2. halvår, og at satsingen på publisering og e-handel skal befeste selskapets stilling i Norge og samtidig gi salg i Sverige og Danmark. I Norge har ViaNett inngått kontrakter med Klaveness Medical og Sentrum Røntgeninstitutt om leveranser av ViaNett Publishing. Leveranser av disse løsningene sammen med levering av ViaNett E-handel til musikk kjeden Kick Music og Storenet.se, viser at selskapet tar skrittet opp som aktuell partner mot større kunder innen SMB-segmentet. Begge disse e-handels leveransene har integrasjon mot Paynova betalingsløsning.Print artikkel Skriv ut artikkelen