Sentrum Røntgeninstitutt

Sentrum Røntgeninstitutt er landets største private røntgeninstitutt med åtte pasientavdelinger. Tre avdelinger i Oslo, en i Lillestrøm, Trondheim, Bergen, Stavanger og Gjøvik. Mer enn 3 400 leger, tannleger og kiropraktorer gir dem årlig i oppdrag å utføre over 327 000 undersøkelser på mer enn 200 000 pasienter. Sentrum Røntgeninstitutt utfører alle vanlige røntgenundersøkelser i tillegg til CT-undersøkelser, ultralyd- undersøkelser,  mammografi, benmineralanalyser (BMA)  og MR-undersøkelser. Foruten selve publiseringsløsningen benytter de moduler for nyhetsvarsling via e-mail og SMS, samt dokumentarkiv.
Sentrum Røntgeninstitutt's nettside