Sem & Stenersen Procom AS

Spama's datterselskap, Sem & Stenersen Prokom AS, er et profesjonelt kompetansesenter som leverer varer og tjenester til offentlig forvaltning. Hovedproduktene er trykte og elektroniske blanketter, samt arkivløsninger. De har spesiell kompetanse på offentlig forvaltning og leverer produkter og konsulenttjenester som skal bidra til effektiv administrativ drift. De benytter ViaNett E-handel i sin web-administrasjon.
Sem & Stenersen Prokom's nettsider

Oppdatert: (18.8.2004)