Sem & Stenersen Procom AS

Sem & Stenersen Prokom AS er et profesjonelt kompetansesenter som leverer varer og tjenester til offentlig forvaltning. Hovedproduktene er trykte og elektroniske blanketter, samt arkivløsninger. De har spesiell kompetanse på offentlig forvaltning og leverer produkter og konsulenttjenester som skal bidra til effektiv administrativ drift. De benytter både Vianett e-handel og Vianett Publishing i sin web-administrasjon.
Sem & Stenersen Prokom's nettbutikk

Oppdatert: (21.8.2004)