TietoEnator

TietoEnator er blant de ledende arkitektene i utbygging av et mer effektivt informasjonssamfunn. Selskapet er den største leverandøren av IT-tjenester i Norden. TietoEnator spesialiserer seg på konsulenttjenester, utvikling, samt drift og forvaltning av sine kunders forretningssystemer i den digitale økonomien. Konsernets tjenester er basert på dyp bransjespesifikk kunnskap, kombinert med den nyeste informasjonsteknologien. TietoEnator har 14 000 eksperter i mer enn 20 land.
TietoEnator benytter Vianetts SMS-løsninger for varsling til ansatte i helsesektoren om ledige vakter, samt til "replypath" tjenesten som blir brukt for å samle inn svar fra brukerne.
TietoEnator's nettsider

Oppdatert: (07.9.2004)