Norsk Institutt for luftforskning

Norsk institutt for luftforskning (NILU) er et uavhengig forskningsinstitutt som ble opprettet i 1969. NILUs miljøbygg på Kjeller, lokalisert utenfor Lillestrøm og Oslo, ble innflyttet i 1994. Instituttets arbeidsområder er miljøforskning med vekt på kilder til luftforurensning, atmosfærisk transport, omvandling og avsetning. NILU foretar også vurdering av forurensningers virkninger på økosystemer, helse og materialer. Det er viktig for NILU å gjøre resultatene av forskningen tilgjengelig på en brukervennlig måte for beslutningstakere.
NILU benytter Vianett SMS-løsninger for å sende ut strålingsvarsler.
Norsk institutt for luftforskning's nettsider