Sentrum Røntgeninstitutt

Sentrum Røntgeninstitutt er landets største private røntgeninstitutt med åtte pasientavdelinger. Tre avdelinger i Oslo, en i Lillestrøm, Trondheim, Bergen, Stavanger og Gjøvik. Mer enn 3 400 leger, tannleger og kiropraktorer gir dem årlig i oppdrag å utføre over 327 000 undersøkelser på mer enn 200 000 pasienter.
Sentrum Røntgeninstitutt benytter Vianett SMS-løsninger til utsendelse av informasjon.
Sentrum Røntgeninstitutt's nettside

Oppdatert: (09.9.2004)