smsMP3

smsMP3.no er igangsatt av artister og for artister som har laget musikk, men ikke har distribusjonsapparat i form av for eksempel et plateselskap i ryggen. Her kan alle artister markedsføre seg selv og legge ut Mp3-filer for fri nedlasting, direkte salg via sms eller salg av CD via netthandelsløsningen.

Oppdatert: (15.9.2004)