Send IT

Send IT eies av Innovagency SA i Portugal. Selskapets integrerte kompetanse innen strategi, teknologi og brukervennlighet har gitt dem mulighet for å designe og levere innovative "e-business" og multikanale interaktive løsninger til et variert utvalg av bedrifter innen ulike bransjer og områder. Dette omfatter alt fra helseomsorg, statsforvaltning og utdanning, til kjøretøyproduksjon, detaljhandel, turisme, media, telekommunikasjon og finansielle tjenester.
Kunden benytter totalkonseptet; ViaNett Advanced Mobile System.
Send IT's nettside  Innovagency's nettside

Oppdatert: (07.9.2004)