ViaNett SMS:

Fly Smart med Norwegian!

Har du meldt deg på som mottaker av reklame via SMS kan du nå motta gode tilbud fra Norwegian. "- I samarbeid med SmartSMS vil vi tilby noen av våre kampanjer til Smart-sms sine medlemmer. Vi har testet dette på kampanjen som gikk denne uken og responsen er god", sier Karl Philip Lund i markedsavdelingen hos Norwegian. Som distributør av meldinger og teknisk leverandør spiller også ViaNett en viktig rolle i dette samarbeidet.

Oppdatert: (16.12.2004)


Effektiv kommunikasjon på flere måter!

Betaling for å motta tilbudet
SmartSMS tilbyr mobilbrukerne å melde seg på mottak av reklame og få betalt for det. Innmelding skjer på selskapets nettside eller ved å sende SMART START til 1963. - SmartSMS betaler deg en krone for hver reklame du mottar. Meldingen gikk ut til 40.000 brukere.

Norwegians gode respons
Daglig leder Gunder Johansen i SmartSMS tror at nøkkelen til den gode responsen, i tillegg til Norwegians prisgunstige flytilbud, ligger i det faktum at brukerne faktisk forventer å motta reklame. Utsendelsen foregår fra SmartSMS til brukere som har bedt om det, og ikke f.eks. fordi SmartSMS har solgt sitt brukerregister. "Det er for oss en helt uakseptabel måte å drive med direkte markedsføring på", uttaler Gunder Johansen. Brukerne har investert i tillit til oss, og forventer at det er vi som leverer tilbudet. "Siden oppstarten i sommer har de faktisk ventet på at vi skal komme skikkelig i gang. De har med andre ord ventet på de første reklamemeldingene."

Ingen klager på reklame via mobiltelefonen
ViaNett er teknisk leverandør og eier og drifter SMS-nummere, bl.a. 1963 i Norge. Selskapet har dessuten eget nummer i Sverige og distribusjon av premium SMS i Danmark, Finland og UK. Selv om ViaNett's SMS-partnere er ansvarlige for kundeservice på egne tjenester, er ViaNett ofte gjenstand for evt. spørsmål eller klager på tjenester i første rekke. "For oss er det uvanlig at en så stor mengde meldinger innenfor et kort tidsrom ikke medfører henvendelser overhode", sier Lars E. Helland, daglig leder i ViaNett. Slike spørsmål kan komme som følge av feil ved en tjeneste eller f.eks. som følge av at en bruker ikke er klar over at han er påmeldt en tjeneste eller har bestilt denne. "Det er nettopp tjenester brukerne ønsker velkommen vi ønsker å bli assosiert med", fortsetter Helland.

Et smart konsept alle tjener på
Mobilbrukerne vil kunne motta tilbud en dag eller to tidligere enn tilbudene ellers annonseres. Dette medvirker til at ryktet spres om SmartSMS og selskapet får flere brukere. Snart har man passert 100 000. Det betyr også flere potensielle kunder for Norwegian og større distribusjon for ViaNett.

Mange muligheter
SmartSMS har såvidt kommet i gang med konseptet også i Sverige og Danmark i samarbeid med ViaNett. ViaNett på sin side utvikler også ehandelsløsninger og nye tjenester innenfor SMS-teknologi. "Vi håper at vi etterhvert kan dra nytte av den kompetansen og de løsninger vi har til også å lage nye tjenester sammen med f.eks. Norwegian", forklarer Helland. "Mobilbrukerne burde jo kunne bestille flybilletten de har fått tilbud om direkte fra mobiltelefonen."

Smartest i luften?
Norwegian har vært den viktigste bidragsyteren til å få flyprisen ned i Norge. Å markedsføre seg på en effektiv måte, er en viktig faktor mht å fortsatt være i førersetet på billettpriser.Print artikkel Skriv ut artikkelen