fast 50 - 500:

ViaNett inntar 39. plass i Norge og 273. plass i Europa blant vekstbedriftene!

Kunnskapshuset Deloitte kårer hvert år landets raskest voksende bedrift innen teknologi, media og telekommunikasjon (såkalt TMT-bedrifter). Kåringen baseres på vekst over 5 år, og er således basert på tall fra 2000 - 2004 i kåringen for 2005. I perioden hadde ViaNett i h.h.t. listen 281% vekst. For ViaNett's del betyr dette at plasseringen neste år sannsynligvis vil bli enda bedre!

Oppdatert: (02.12.2005)For Norge ble ca 20 000 bedrifter analysert. ViaNett er klassifisert som et programvareselskap, og det er denne delen av hele sektoren som vokser mest for tiden i henhold til informasjonen fra Deloitte.

I skrivende stund har ViaNett en vekst i forhold til 2004 på i overkant av 100 %. ViaNett deler sine produktområder i 3. Innenfor sms er veksten nå i overkant av 140 % mens våre standard løsninger for ehandel og publisering viser en vekst på i underkant av 50 %.

For komplett oversikt over Norges raskest voksende TMT-bedrifter kan du gå til denne siden hos Deloitte. For oversikt over de 500 raskest voksende i Europa, kan du klikke her.

For mer informasjon evt. dersom du er interessert i ViaNett som investor, benytt dette skjemaet eller send en e-post til daglig leder, Lars E. Helland.Print artikkel Skriv ut artikkelen