ViaNett søker flere dyktige medarbeidere!

I en tid med kraftig vekst behøver vi å styrke staben!


ViaNett har som en del av sin visjon, klare målsettinger for sine medarbeidere og arbeidsmiljøet i bedriften:

- ViaNett skal fremkalle den ansattes entusiasme, ambi-sjoner og skape et ønske om å være best. Som arbeidsgiver skal ViaNett samtidig utstråle den trygghet som skal til for at den ansatte skal føle seg som et helt menneske.

Se i vedlagte PDF-dokument om det noe her du synes virker interessant. Søknader/CVer sendes jobb@vianett.noPrint artikkel Skriv ut artikkelen