ViaNett fortsetter veksten:

IT selskapet ViaNett har nå kunder i flere enn 25 land!

Innenfor produktområdet SMS har ViaNett nå kunder i flere enn 25 land over hele verden. Selskapet kan vise til 107 % vekst i 2006 med positivt driftsresultat. Samtidig rapporteres 90 % vekst i 1. kvartal 2007 og en omsetning på i overkant av NOK 10,5 mill. Selskapet har akkurat ansatt 3 nye mennesker, flytter inn i nye lokaler og investerer samtidig i bedre kommunikasjons løsninger og kapasitet for å klare veksten videre.ViaNett-sjefen smiler med god grunn.

SMS er drivkraften.
ViaNett har nå over 160 kunder i mer enn 25 land innenfor sms distribusjon og utvikling av teknologi for kundene. Innenfor systemer for administrasjon av nettsider og ehandel har ViaNett ikke vist vekst i nærheten av det selskapet kan vise til for sms. ”Konsekvensen er enkel. Vi må satse mer på produktutviklingen og oppbygging av effektivt salg og distribusjon,” forklarer daglig leder, Lars Helland. ”Vi bruker de samme systemene selv for å markedsføre og selge sms, så vi vet jo at vi har løsninger som er effektive. De må bare bli enda bedre. I tillegg må vi bli flinkere til å sette kunden og kundens behov i sentrum framfor å argumentere for teknologi.

Fasit for 2006.
ViaNett kan vise til en omsetning i 2006 på NOK 29 181 332, opp fra NOK 14 111 650 året før. Veksten er  på formidable  107 %. Driftsresultatet var så vidt positivt med NOK 84 215 mot et underskudd på ca NOK 1 mill i 2005. Pga nedskrivning på aksjer som ikke får skattemessig effekt, ble års resultatet negativt med NOK 2 205, altså tilnærmet 0.
Selskapet hentet på egenhånd inn ca NOK 1 800 000 i ny egenkapital i 2006, og fremstår som solid med en total egenkapital på ca NOK 3,6 mill og en kontantbeholdning på ca NOK 4 mill. ”Veksten i desember kostet oss litt mer enn det burde”, uttaler ViaNett sjef Lars Helland. ”Vi skulle egentlig hatt et noe bedre resultat, men vi må prioritere vekst skal vi kunne konkurrere med de store innen de samme produktområder som oss selv. I tillegg er vi ganske stolte av å ha kommet opp i nesten 40 aksjonærer helt på egenhånd i fjor høst.”

Fortsatt solid vekst i 1. kvartal 2007.
ViaNett melder samtidig om en vekst på 90 % i første kvartal sammenlignet med i fjor. Omsetningen ble på NOK 10 503 816 mot NOK 5 515 109. Resultatet ble NOK 114 892 mot NOK 65 790 på samme tid i fjor. ”I og med at vi hadde påregnet et stort underskudd i første kvartal, er vi meget godt fornøyd med bunnlinjen,” sier Helland. ”Vi var bare 11 personer ved årsskiftet, og nå må vi flytte for å få nødvendig plass. Sånt skaper mye arbeid med planlegging. Vi har imidlertid ansatt 3 personer som snart er på plass, og målsettingen er å tippe over 100 % igjen på veksttakten. Klarer vi det med 30 % økning i antall ansatte, bør 2007 bli bra,” forklarer han.

Vokser treet inn i himmelen?
”He, he. Nei, dessverre ikke av seg selv, i hvert fall. Jo mer vi vokser, dess lenger ser vi at vi har igjen for å nå våre mål. Vi legger nå en plan for langsiktige mål. Konsekvensen av dette er at hvis vi for eksempel skal klare en omsetning på NOK 250 000 000 i 2009, må forutsetningene for en slik omsetning kartlegges nå. Vi må dessuten våge å gjøre de grep vi tror på. Så lenge vi har kunder i et globalt marked som kan nås via Internett, har jeg personlig størst tro på organisk vekst. Hvis vi finner økonomiske argumenter for å være nærmere markedene vi opererer i, må vi likevel tørre, for eksempel å foreta lokal etablering gjennom oppkjøp. Vi kommer nok til å forsøke å hente inn ytterligere kapital og spre aksjonærstrukturen enda mer. Så får vi se om vi legger planer for børsnotering, kanskje i 2008. Vi gjør vel alt selv i så fall,” sier Helland med et smil.

Ønsker du å investere i ViaNett, kan du melde din interesse for å kjøpe aksjer i selskapet her.Print artikkel Skriv ut artikkelen