Årsregnskap 2007 / 4. kvartal:

Omsetningen for 2007 endte på i overkant av NOK 54 mill i ViaNett

Veksten i 2007 endte på 85 % i forhold til året før. årsresultatet ble såvidt positivt med ca NOK 25 000. I forbindelse med innflytting i nye lokaler ble selskapet påført betydelige tilleggskostnader. Samtidig har ViaNett nå både infrastruktur mht drift av de ulike systemer, samt lokaler som gjør det mulig å fortsette veksten. Antall ansatte økte fra 11 til 17, dvs med 54 %.
I 4. kvartal var veksten for selskapets internett relaterte produkter på 115 %.

Oppdatert: (08.4.2008)

SMS og omsetning relatert til mobil kommunikasjon
ViaNett var ikke fornøyd med veksten innen sms meldinger mot slutten av 2007. "Her har vi ikke vært flinke nok til å følge opp hver enkelt kunde, så det varierer for mye," sier ViaNett-sjef Lars Helland. Innenfor sms har selskapet nå over 200 kunder men trafikken kan variere fra dag til dag bl.a. fordi kundene ofte igjen har egne kunder som står bak utsendelse av meldingene.

Systemene for administrasjon av nettsider og e-handel
I midten av fjerde kvartal, lanserte selskapet en egen side der kundene kan opprette testsystemer for ViaNett Publishing og ViaNett e-handel. Dette medførte en betydelig økning i salg av systemene. Fortsatt utgjør disse produktene en liten del av omsetningen, men en økning innenfor disse produktene bidrar til bedring av marginene. Produktene har en etableringspris og en løpende avgift som dekker drift, support og vedlikehold.

Datterselskapet Smart SMS AS
I desember lanserte selskapet en sms tjeneste der forbrukere på tilsvarende måte som andre kunder, kan sende sms over hele verden. Tjenesten markedsføres på internett, og er forventet å generere en positiv kontanstrøm fra 2. kvartal 2008.

Tall for ViaNett:

   4. kv 2007  4. kv 2006     %               2007               2006      %
Omsetning 21 655 13 503 60 % 54 035 29 181 85 %
Driftsresultat - 291 - 185   - 118 84  
Res. f. skatt -199 - 184   35 30  

Alle tall i hele tusen NOK.

 Print artikkel Skriv ut artikkelen