Sterk utvikling i ViaNett i mai 2008:

Nytt styre, innløsning av opsjoner og vekst i ViaNett

Tidligere statsråd og stortingsrepresentant Karita Bekkemellem er innvalgt i styret i ViaNett. Nøkkelpersoner i selskapet har innløst opsjoner, og forbrukertjenesten Talksms.com viser en eventyrlig vekst i mai.

Oppdatert: (29.5.2008)

Styret i ViaNett
Tidligere statsråd og stortingsrepresentant Karita Bekkemellem er nyvalgt styremedlem i ViaNett AS. Foruten henne består nå styret av Lars Helland som er både daglig leder og styrets leder, Robert Corfield Aakre som er adm. dir. i Acta Kapitalforvaltning, Tore Holm, eiendomsinvestor og Nils Arne Tvedten, som er teknisk sjef og utviklingssjef i ViaNett.
"Vi ønsker oss et styre med bred kompetanse og annen kompetanse enn vi selv besitter", forklarer Lars Helland. "ViaNett blir mer og mer en internasjonal aktør som trenger et styre med personer som har et annet erfaringsgrunnlag enn vi har fra før. Vi tror dette er vesentlig for at styret skal kunne diskutere og treffe beslutninger som samsvarer med våre høye målsettinger. Med Karita Bekkemellem, har vi vært så heldige å få med oss en person som vil bidra til å styrke styrets sammensetning."

Innløsning av opsjoner
Nøkkelpersoner i selskapet har innløst opsjoner for til sammen NOK 602 000, som er tilført i ny egenkapital. Innløsning av disse opsjonene avslutter en ordning som har gått over flere år til kurs NOK 8. "Vi håper dette er et sterkt signal om at ansatte og styremedlemmer har sterk tro på selskapet", forteller Helland.

TalkSMS, en forbrukertjeneste i Smart SMS AS
Smart SMS er ett 100 % eiet datterselskap i ViaNett. Selskapet leverer sms tjenester til forbrukere, noe ViaNett selv ikke gjør. TalkSMS.com er den første tjenesten som er lansert. Tjenesten er enkel. Den gjør det mulig å sende sms fra nettsiden med avsenders eget mobilnummer som avsender i meldingen. Slike tjenester finnes det mange av, men Talksms er den eneste som gjør det mulig å sende til hele verden for en fast pris.

Tjenesten TalkSMS har flere virkninger på ViaNetts forretningsområde for sms. Siden tjenesten er verdensomspennende, bidrar den til å kvalitetssikre ViaNetts distribusjon på verdensbasis. Dessuten øker volumet av meldinger, hvilket gjør ViaNett i stand til å forhandle om bedre marginer. Og sist, men ikke minst, sms trafikken i eget datterselskap sikrer stabile inntekter.

Pr 29.05. har tjenesten Talksms ca 130 000 medlemmer fordelt på ca 130 land. Omsetningen i mai ser ut til å bli ca NOK 450 000 hvorav nesten NOK 300 000 er fortjeneste som skal dekke andre kostnader til utvikling og annonsering. Det forventes at disse kostnader ikke vil overstige NOK 50 000 i mai.

Selskapet forventer at fortjenesten i juni måned blir minst det dobbelte i forhold til mai måned for TalkSMS. 

Finansiering av videre vekst i selskapet
ViaNett-sjef Lars Helland innrømmer at tallene er eventyrlige. "Vi må balansere veksten slik at kostnader forbundet med nye brukere ikke reduserer dekningsbidraget. Samtidig finnes det også risiko forbundet med distribusjon av sms i de forskjellige land som f.eks. tilgang på distribusjonskanaler, og prisene endrer seg ofte med meget kort varsel. Vi går imidlertid ut med denne informasjonen nå, både fordi vi har mange aksjonærer, og fordi en fortsatt suksess kan bety at ViaNett ikke lenger er avhengig av tilførsel av kapital for å finansiere veksten videre", sier en fornøyd Lars Helland.

Er du interessert i aksjer i ViaNett, har selskapet en egen side for formidling av selskapets aksjer med varsel om kjøp og salg via sms.Print artikkel Skriv ut artikkelen