Resultat 1. halvår 2008:

Redusert vekst, men fra minus i 1. til pluss i 2. kvartal for ViaNett.

2. kvartal ga et positivt resultat i ViaNett. Dette i motsetning til et negativt resultat i første kvartal på ca 1 mill NOK. I tillegg kan datterselskapet Smart SMS presentere et resultat som ytterligere bedrer konsernets  resultat. Selskapet forventer imidlertid et utfordrende 3. kvartal. Total resultat før skatt for konsernet var et overskudd på NOK 950 000 i 2. kvartal.

Oppdatert: (07.8.2008)

Nøkkeltall for ViaNett AS

   2. kv 2008  2. kv 2007     %  1. halvår 08  1. halvår 07      %
Omsetning 15 271 13 524 13 % 29 969 24 028 25 %
Driftsresultat 193 419 - 47 % - 1 112 510 - 318 %
Res. f. skatt 219 408 - 46 % - 1 041 523 - 299 %
Alle tall i hele tusen NOK.

Nøkkeltall for Smart SMS AS

   2. kv 2008  2. kv 2007      1. halvår 08  1. halvår 07     
Omsetning 1 320 12 1 456 48
Driftsresultat 737 0 552 35
Res. f. skatt 739 0 554 35
Alle tall i hele tusen NOK. Tallene er ikke konsolidert i ViaNetts regnskap.

Smart SMS AS
Datterselskapet Smart SMS, er 100 % eiet av ViaNett. Selskapet er ikke konsolidert inn i tallene for ViaNett, og det er derfor av vesentlig betydning at tallene presenteres.
I løpet av 3. kvartal vil datterselskapet lansere 2 nye tjenester, smshttp.com og smallsms.com.
Pr i dag er det tjenesten talksms.com som genererer alle inntekter. "Vi forventer at inntektene på denne tjenesten blir langt lavere i 3. kvartal fordi vi justerer tjenesten bl.a. i forhold til prisnivå og kostnader ved markedsføring. Tjenesten har pr dags dato ca 300 000 registrerte brukere i 140 land, og det er av vesentlig betydning at alle funksjoner, bl.a. betalingsmåter, fungerer i alle markeder før vi lar brukerantallet stige for raskt," sier ViaNett-sjef Lars Helland.

Lavere sms trafikk, økning i salg av Internett-løsninger
Veksten i morselskapet ViaNett har avtatt fordi kundene sender færre sms meldinger. Derimot viser salg av system for administrasjon av nettsider og selskapets løsning for nettbutikker kraftig vekst. Dekningsbidraget fra disse løsningen har økt med ca 43 % fra samme tidspunkt i fjor. Også konsulenttjenester viser en betydelig økning.

Forventet tøft 3. kvartal
ViaNett forventer et tøft 3. kvartal i morselskapet fordi en ny versjon av ViaNett Publishing er planlagt lansert på verdensbasis 1. oktober. "I tillegg til de ressurser som nå settes inn på brukertjenester, er dette en viktig milepæl for selskapet. Vi vil ikke klare en ekstrem vekst uten at kjøpsrutinene automatiseres for kundene som ønsker ViaNetts produkter. På den måten skal ViaNett bli i stand til massesalg uten ekstra kostnader."Print artikkel Skriv ut artikkelen