3. kvartal 2008 fra ViaNett:

Fokus på lønnsomhet og nye produkter fra ViaNett.

ViaNett har lansert en helautomatisert løsning der en kunde selv kan opprette en nettside, teste i en demoperiode og deretter betale leie for å ha sin hjemmeside og systemet i drift. Selskapet har også lansert nye internasjonale SMS-tjenester, og vil innen kort tid forsterke satsingen ytterligere på privatmarkedet internasjonalt. Topplinjen pr 3. kvartal viser lavere vekst, men ViaNett har kontroll på kontantstrømmen.

Oppdatert: (21.10.2008)


ViaNett-sjefen forklarer hvordan selskapet møter utviklingen i markedet.

ViaNett Website
ViaNett har lansert sitt nye system for administrasjon av Internett-sider, ViaNett Website, som er basert på Microsofts .Net-plattform. Systemet gjør det mulig for en bruker å komme i gang med sin nettside uten leiet konsulenthjelp fra ViaNett. Kunden kan betale leie med kreditkort.
"Vi så allerede tidlig i 2008, at året ville bli tøft. Nå har vi redusert kostnader og samtidig tatt et langt skritt for å få til en kjøpsprosess for kunden der personell fra ViaNett ikke trenger være involvert," forteller ViaNett-sjef Lars Helland.

TalkSMS - SMShttp - SmallSMS
I datterselskapet SmartSMS har ViaNett nå 3 tjenester i drift, alle rettet mot privatmarkedet, og med forskjellige løsninger for å sende SMS. Kunden kan velge mellom å sende SMS fra en nettside eller laste ned et eller flere programmer for å sende fra sin PC. Kunden kan betale med kredittkort eller over telefonregningen, via abonnement eller ved å kjøpe et bestemt antall meldinger. Disse tjenestene har nå en registrert brukerdatabase på 400 000, fordelt på 145 land. Tjenestene gir brukeren mulighet til å sende SMS over hele verden. Omsetningen for tjenestene kan leses av regnskapet til SmartSMS og utgjør ca NOK 2 mill ved utgangen av 3. kvartal.

Strategi for å øke antall registrerte brukere
"Vi har en strategi bak tjenestene som er lansert og nye funksjoner og produkter som kommer innen kort tid for privatmarkedet," forklarer Helland.
En bruker som registrerer seg for en av tjenestene vil få tilgang på informasjon om øvrige produkter brukeren kan ha nytte av. Samtlige produkter og tjenester er dessuten forenklede varianter av systemene for bedrifter og profesjonelle brukere. På den måten vil ViaNett i neste omgang tiltrekke seg flere mulige bedriftskunder ved at mange brukere i privatmarkedet allerede kjenner funksjonaliteten.
Tjenestene øker med ca 1 000 nye registrerte brukere i døgnet uten annen markedsføring enn informasjon brukerne selv har skrevet på andre nettsider over hele verden.
Så snart tjenestene med nye funksjoner er ferdig, vil ViaNett øke tilsiget med annen markedsføring og verving av nye brukere.
"Vi ønsker ikke å gå ut og estimere hvor mye selskapet kan tjene på tjenestene, men vi kan si så mye som at vi tror salg til privatmarkedet kan komme til å utgjøre en vesentlig andel av våre inntekter i 2009." 

Solid egenkapital og kontantstrøm
ViaNett hadde ved utgangen av 3. kvartal en egenkapital på ca NOK 4,5 mill. Av dette utgjorde ubundet bankinnskudd i overkant av NOK 2 mill. Selskapet foretok i 2007 betydelige investeringer i infrastruktur og nye lokaler. En vesentlig del av det akkumulerte underskuddet er avskrivninger på disse investeringene. "Ved årsskiftet og i mai måned fikk vi gjennomført emisjoner som tilførte selskapet tilsammen NOK 1,2 mill. Med de planene vi har for helautomatisering av salgsprosessen for alle produkter, er vi ganske bekvemme tross den finansielle stormen rundt oss," avslutter Helland.

Nøkkeltall for ViaNett AS

   3. kv 2008  3. kv 2007     %  Pr. 3. kvart 08  Pr. 3. kvart 07      %
Omsetning 11 949 13 232 - 10 % 41 918 37 260 13 %
Driftsresultat - 620 - 461 - 34 % - 1 732 49 - 3635 %
Res. f. skatt - 529 - 347 - 46 % - 1 570 176 - 992 %
Alle tall i hele tusen NOK.

Nøkkeltall for Smart SMS AS

   3. kv 2008  3. kv 2007      Pr. 3. kvart 08  pr. 3. kvart 07     
Omsetning 527 0 1 983 48
Driftsresultat - 41 0 511 35
Res. f. skatt - 33 0 522 35
Alle tall i hele tusen NOK. Tallene er ikke konsolidert i ViaNetts regnskap.Print artikkel Skriv ut artikkelen