1. kvartal 2009, årsresultat 2008:

ViaNett forbedret resultatet med NOK 1,6 mill i første kvartal.

ViaNett som konsern, oppnådde et resultat før skatt på NOK 164.133 i første kvartal 2009. Tilsvarende i fjor var et underskudd på NOK 1.444.874. Omsetningen i ViaNett ble på NOK 13,3 mill. I datterselskapet Smart SMS ble omsetningen 7-doblet. Selskapet, som ikke har egne ansatte, oppnådde en omsetning på NOK 961.516.

Oppdatert: (07.4.2009)


Mobile tjenester i Smart SMS vokser raskt.

Samtlige produktområder bidrar til økt dekningsbidrag
Størst forbedring i 1. kvartal var det innenfor løsninger for netthandel og administrasjon av nettsider, der omsetningen økte med 37 %. Dette kan dog ikke sammenlignes med datterselskapet Smart SMS som i samme periode økte omsetningen med 608 % sammenlignet med 2008.

Talksms.com
Denne tjenesten utgjør hovedvekt av omsetningen i Smart SMS. Tjenesten har nå mer enn 620 000 registrerte brukere i 150 land. I disse dager lanseres en ny og forbedret betalingsløsning som gjør det mulig å belaste gjentatte ganger med kreditkort (abonnement) i land der ViaNett ikke har premium sms eller belastning på mobiltelefon regningen. Talksms er en nettside som tilbyr å sende sms over hele verden til samme faste pris.

MMS direkte til Facebook
Selskapet arbeider i disse dager med å integrere tjenesten Mimsit.com direkte mot Facebook. Når arbeidet er ferdig, vil det være mulig å sende et mobilbilde fra hvor som helst i verden direkte til egen side på Facebook via 4-sifret nummer i Norge og tilsvarende i andre land. Dermed trenger man ikke være pålogget Facebook for å legge inn bildet.

ViaNett Paywiz - betalingsløsning
ViaNett har i lang tid tilbudt sine kunder betalingsløsning for e-handel. Denne løsningen kobles nå sammen med ViaNett sin sms plattform. Ved kontroll mot mobiltelefonnummer kan ViaNett tilby sine kunder en ekstra sikkerhet mot kortsvindel, og dermed blir det mulig å tilby digitale produkter som f.eks. musikk, film og mobile innholdstjenester over hele verden. Med de betalingsløsninger som vanligvis tilbys, kreves det ofte et omfattende apparat for å kontrollere kort-transaksjoner mot svindel.

Effektivitet og kostnadskontroll
"En viktig grunn til at vi nå gjør det mye bedre på tross av markedsutviklingen internasjonalt, er at vi henvender oss til privatkunder og bedrifter som er ute etter å spare penger", sier ViaNett-sjef Lars Helland. "Vi er dessuten i den situasjonen at vi har god finansiering og likviditet. Dette gir oss mulighet til å investere utviklingstid i nye konsepter som vi har tro på", forklarer han. "ViaNett har heller aldri aktivert utviklingskostnader i regnskapet, så det du ser, er det du får. Dessuten har vi personer i styret med erfaring fra hva som må til i tøffe tider, Robert Aakre fra Acta og Karita Bekkemellem. Vi har et styre og ansatte som jobber sammen om klare mål."

Nøkkeltall for ViaNett AS

   1. kv 2009  1. kv 2008     %
Omsetning 13 343 14 698 -9
Driftsresultat - 66 -1 305 - 95
Res. f. skatt - 41 -1 260 - 97
Alle tall i hele tusen NOK.

Nøkkeltall for Smart SMS AS (eies 100 % av ViaNett)

   1. kv 2009  1. kv 2008     %
Omsetning 961 136 608
Driftsresultat 201 -184 - 209
Res. f. skatt 205 -185 - 211
Alle tall i hele tusen NOK. Tallene er ikke konsolidert i ViaNetts regnskap. 

Facit for 2008
De endelige regnskapstallene for ViaNett fra 2008 viser er omsetningsvekst som nesten har stagnert og et betydelig underskudd på til sammen noe over NOK 1,1 mill for konsernet. Det store lyspunktet er at mesteparten av underskuddet ble pådratt i 1. halvår 2008, og at selskapet dermed ser ut til å ha snudd tendensen.  

Nøkkeltall for ViaNett AS

   2008  2007     %
Omsetning 54 331 54 035 0,5
Driftsresultat - 2 611 -118 2 213
Årsresultat - 1 466 25 - 5 864
Alle tall i hele tusen NOK.

Nøkkeltall for Smart SMS AS

   2008  2007     %
Omsetning 2 676 36 7433
Driftsresultat 576 -25 - 2304
Årsresultat 578 -25 - 2312
Alle tall i hele tusen NOK. Tallene er ikke konsolidert i ViaNetts regnskap.

Interessert i aksjer i ViaNett? Her finner du aksjerkurser, og du kan be om gratis varsel på sms når noen registrerer kjøp eller salg.

Les også omtale i Moss Avis. 

Print artikkel Skriv ut artikkelen