Doblet antall søkere

Toten folkehøgskole har aldri hatt så mange søkere som til skoleåret 2009/2010.
- Vi er overbevist om at nettsiden er den viktigste markedsføringen vår forteller Henning Iversen som er IT-ansvarlig ved skolen.


- Vi har nok aldri hatt 72 elever på skolen noe år tidligere, og starten var i 1882. Henning Iversen som er ansvarlig for nettsidene er tilfreds med søkertallet for skoleåret 09/10

- Nå vet vi jo selvfølgelig ikke hvor stor betydning hjemmesiden hadde for elevtallet i år, men vi tror nok den hadde stor betydning. Med finanskrise etc har hele høyskolesystemet opplevde økt søkning, så det spiller nok også litt inn, men vi er overbevist om at hjemmesiden er det viktigste i markedsføringa nå.

 

Toten Folkehøgskole med Henning Iversen i spissen valgte våren 2009 å investere i nye og oppdaterte nettsider. Mye av hensikten med dette var at de selv i større grad enn tidligere skulle være aktive på sidene. Valget falt på ViaNett Website som plattform, og Toten Folkehøgskole benyttet også ViaNetts art director til å utforme nettsidene.

 

 

Henning forteller at han er veldig godt fornøyd med det grafiske arbeidet. - Jeg hadde noen skisser og ideer som jeg sendte til Jostein, og han kom med nye ideer og innspill som til slutt ble siden slik den er nå. Den prosessen var veldig bra.

 


Enkelt å informere

-Publiseringsverktøyet er relativt enkelt å bruke. Jeg har lært opp noen andre lærere som har klart å legge ut saker etc på egen hånd forteller Henning ivrig. - Vi har vært veldig fornøyd med e-mail og sms-funksjonene. Mine elever har for første gang krysset av på fornøyd på rubrikken "informasjon" på evalueringsskjemaet...

 

MMS – bloggen

Ikke minst har mms-bloggen vært et posistivt tiltak for å øke interessen rundt nettsidene. Her kan lærere og elever ta bilder med mobilen, for så å laste de direkte opp på nettsidene. Dette er teknologi utviklet av ViaNett som også kan benyttes til å oppdatere personlige Facebokk-profiler. Les mer om tjenesten mimsit.com her.

 Print artikkel Skriv ut artikkelen