TalkSMS.com

TalkSMS.com med kraftig vekst.

TalkSMS.com er ViaNetts løsning, beregnet på privatpersoner, for å sende sms over hele verden. I 1. kvartal 2010 passerte tjenesten 1 mill registrerte brukere. Nå er tjenesten blant verdens største innen sms. Basert på besøk og sidevisninger er tjenesten i ferd med å ta igjen eksempelvis Nettby i Norge.


Drift i 2 1/2 år.
TalkSMS.com ble lansert for snart 2 1/2 år siden av ViaNett. Nettsiden gir brukeren mulighet for å sende sms gratis over hele verden samt betale for sms, dersom man ønsker å kunne sende et større antall.
Forretningsmodellen er basert på å ta betalt via sms i Norge, Sverige og Danmark, samt via kreditkort over hele verden. I tillegg selges det annonseplass på siden.

Større planer.
Nettsiden har innebygget enkle community funksjoner som gjør det mulig for brukerne å kommunisere på siden, og via SMS. ViaNett har planer om å bygge ut denne funksjonaliteten enten direkte i egen løsning eller ved å koble løsningen mer sammen med f.eks. Facebook. ViaNetts styrke i denne sammenhengen er den høye kvaliteten på levering av sms over hele verden. "I stedet for å fokusere på venner man har fra før, slik f.eks. Facebook er godt egnet til, tror vi at vi kan være et bedre alternativ på funksjonalitet som innebærer å komme i kontakt med mennesker man ikke kjenner, og gjerne i andre land."

Fokus på kvalitet.
Distribusjon av sms meldinger krever ekstrem fokus på leveringskvalitet. Distributørene er mange og kvaliteten varierer hele tiden. Med så mange brukere på tjenesten, bidrar denne til å sikre at ViaNett til enhver tid vet hvilke distribusjonskanaler som fungerer best. Dette drar man nytte av i samarbeidet med de ulike bedriftskundene ViaNett har over hele verden.

Markedskanal for andre produkter.
ViaNett ser mulighet for å verve agenter blant brukerne på TalkSMS. Disse kan anbefale ViaNett bedriftsløsninger til nye potensielle kunder. "Det er liten tvil om at en slik brukerdatabase har en meget høy reklameverdi", uttaler Lars Helland fra ViaNett. "Nå gjelder det bare å kunne utnytte det fortrinnet TalkSMS gir oss, slik at vi igjen kan få fart på veksten i ViaNett."

Her finner du talksms.com.


Print artikkel Skriv ut artikkelen