Ny daglig leder i ViaNett

Nils Arne Tvedten, tidligere Chief Technical Officer / SMS product, er i dag utnevnt til ny Daglig leder i ViaNett.
Valget med å benytte intern kapasitet falt naturlig i forhold til den kompetansen ViaNett etterspurte. Dette vurdert i lys av den meget positive situasjonen og utviklingen firmaet innehar. Med lang bransjeerfaring, høy grad av produktkunnskap, god innsikt i bedriftens organisasjonskultur, samt entusiasme for den retningen ViaNett ønsker å bevege seg innenfor, vil ViaNett nyte godt av dette for en fortsatt stødig og målrettet drift.

Faksimile fra Moss Avis

Print artikkel Skriv ut artikkelen