Utviklingen av selskapet 2011Utviklingen i selskapet har vært god, med betydelig økt omsetning og resultat sammenlignet med i fjor.

Omsetningen første halvår for konsernet ble NOK 26,7 mill. mot budsjett NOK 23,3 mill. mens resultatet ble NOK 650.000 mot budsjett NOK 950.000. Uten ekstraordinære kostnader som følge av lederskiftet ville vi slått resultatbudsjettet ettertrykkelig. 

Resultatforbedringen for våre nettløsninger er betydelig og forventes å bidra med positivt resultat i løpet av året. Likviditeten er god. Sommermånedene er en stille periode, men vi kommer sterkere igjen fra og med september. Styret føler seg relativt sikre på at selskapet i 2011 for første gang vil levere omsetning og resultat over budsjett til tross for ekstraordinære kostnader.

Konsernets omsetning pr 2 Tertial 2011 er på 32 mill.

Artikkel i Finansavisen

Styreleder har fungert som daglig leder frem til nå. Fra og med 19.08.2011 har styret ansatt Nils Arne Tvedten som ny daglig leder.
 


Selskapet er i den heldige situasjon at vi har hatt flere gode interne kandidater å velge mellom. Nils Arne er nå Teknisk sjef i selskapet og har siden årsskiftet også hatt ansvaret for datterselskapet Smart SMS AS, som leverer SMS til privatkunder. Dette er fremdeles vår største bidragsyter til oppnådde resultater, til tross for at vi har vært forsiktige med markedsføringskostnadene. Nils Arne er 35 år og har vært ansatt i selskapet nesten siden starten. Styret har valgt å rekruttere daglig leder internt og mener at Nils Arne har nødvendig kraft, vilje og menneskelige egenskaper som vil øke veksten i omsetning og lønnsomhet, samt ta selskapet ut i verden i betydelig større grad enn hittil. Styret ser det som en stor fordel at han kjenner alle sider ved bedriften og har stor kompetanse på systemene våre. Hans viktigste oppgave er å gjennomføre prosessen med kundeorientering som ble startet i fjor, og som viser seg å gi bedre og bedre resultater. Nils Arne vil ivareta det tekniske og driftsmessige ansvaret inntil dette kan delegeres til andre.

Styret i ViaNett AS

Tore Holm


Ved Jan T Johannessen
Oppdatert: (02.9.2011)