Veksten fortsetter for SMS-løsninger i 2011

SMS-markedet for ViaNetts løsninger viser en klar trend i oppadgående retning.


Dette viser at vi har et riktig fokus på våre kunders behov for smarte og kvalitetsrettede SMS-løsninger, som igjen gjenspeiles i gode resultater og høy nytteverdi for våre samarbeidspartnere.

Med basis i den positive utviklingen innebærer dette også satsning på flere dyktige medarbeidere, samt et utvidet  forhandlernettverk i 2012.

Veksten i ViaNett - SMS markedet 2011Print artikkel Skriv ut artikkelen