ViaNett Forum

ViaNett Forum er en løsning beregnet på selskaper, organisasjoner og andre som ønsker en aktiv dialog med samarbeidspartnerne sine eller ønsker å igangsette en uavhengig diskusjonsside.

Systemet inneholder registreringsrutiner for brukere og administrasjon av disse. Brukerne kan inndeles i grupper, og kan registrere varsling i forbindelse med diskusjonsinnlegg eller nyheter.

Diskusjonene kan inndeles i valgfri gruppering med mulighet for varsling til gruppe. Svar på diskusjon er knyttet hierarkisk til hovedinnlegget, og man kan bestemme varsling dersom nye deltakere svarer. Det er full søkefunksjonalitet i diskusjonsdatabasen.

I administrasjonsmodulen er det tilrettelagt for registrering av nyheter. I tillegg kan deler av administreringen åpnes for grupper av brukere, for eksempel slik at en samarbeidspartner selv kan registrere egen nyhet.

Systemet har en ferdig inndeling for oppbygging av forumet, men kan tilpasses etter behov. Ved registrering av samarbeidspartnere, framkommer disse med egne linker etter en godkjenningsrutine.

Alle synlige data på web, er fullt søkbare via søkemotorer på internett!

Pris på systemet

Noen av våre referansen på Vianett Forum finner du her