Om søkbarhet

Nettet er større enn først antatt!

Dagens søkemotorer søker kun overflaten av nettet. Det regnes med at det er i dag ca. 550 milliarder nettsider ute på internett, mens dagen søkemotorer søker kun i 1 milliard av dem.

Oppdatert: (30.8.2001)

Tidligere i vår la BrightPlanet ut et dokument på 41 sider på nettet. Disse dokumentene sjokkerte mange. Dokumentet viste at nettet er 500 ganger større enn søkemotorene kunne vise, og at søkemotorene kun indekserte overflaten av nettet.

Dette nettet er kalt "det usynlige nettet". BrightPlanet selv kaller dette nettet for "det dype nettet", som ligger skjult under overflaten.

Før fantes det kun statiske-nettsider. Nå har vi kommet et skritt videre og vi viser dynamiske sider som henter data ut i fra databaser. Eks. på dette er publiseringsløsninger og e-handelssystemer.

De fleste nettløsninger i dag er ikke søkbare. Man kommer ikke lengre enn til forsiden til løsningen. Tusenvis av sider kunne ha vært søkbare og tilgjengelig i søkemotorene. Men istedet er ofte kun en side søkbar, ofte kun forsiden, inngangen til databasen.

Problemet er at søkemotorene stort sett ikke kommer til dynamiske sider som hentes ut i fra databaser. Dette skyldes moderne programmeringsteknikker. Dagens søkemotorer takler ikke dette.

Våre løsninger er søkbare
Alle ViaNett’s løsinger er 100% søkbare i alle søkemotorene. Vi har tilpasset våre løsninger slik at søkemotorene plukker opp hver eneste av våre sider.

Med alle våre løsninger mener vi ViaNett Publishing, E-handel, News, Forum, SmartWeb.

Dette betyr at hele din nettløsning er tilgjengelig for søk i Google, Altavista, Excite, Kvasir.

Aviser eller nettportaler som velger å bruke ViaNett Publishing vil få et konkurransefortrinn. Alle deres saker og nyheter blir tilgjengelig for hele verden i tusenvis av søkemotorer.

Velger du å bruke ViaNett e-handel vil hele ditt vareregister være tilgjengelig i søkemotorene, helt ned på varenivå.

Vi kan demonstrere
Gå til http://www.kvasir.no. Skriv smsmp3 i søkefeltet på Kvasir, og du får opp all info fra http://www.smsmp3.no både fra nyhetssiden, forumet og ehandel.  Smart, ikke sant?

5-6 store nettaviser har skrevet om smsMP3. Finner du dem i søket?Print artikkel Skriv ut artikkelen