Kjøpe eller selge aksjer i ViaNett AS?


Nedenfor finner du oversikt over de siste kurser. Kursene er basert på informasjon fra kjøpere og selgere og er ikke komplett.
Dersom du ønsker å kjøpe eller selge aksjer i ViaNett AS, kan vi formidle kontakt mellom selger og kjøper. Det du trenger å gjøre, er å benytte skjemaet du finner her. Her finner du da oversikten over aksjer som ønskes solgt/kjøpt. Trykk på kjøp eller selg ved aksjepostene, og partene varsles automatisk, og disse avtaler salget på egenhånd.


Ønsker du å kontakte oss på forhånd, eller har behov for ytterligere informasjon, kan du benytte skjemaet under "Investor?".

Totalt antall aksjer er 4.849.300 pålydende kr 0,10

 Aksjer omsatt             Org.nr: 979 795 092    VPS: NO0010120678
Dato

Antall

Kurs Merknad

27.12.00

26.000

1,28

Emisjon ansatte

30.04.01

238.750

2,60

Emisjon

05.04.04

65.000

3,00

Opsjoner

10.06.04

551.430

3,50

Emisjon

13.04.05

180.000

3,50

Omsetning

05.09.05

100.000

4,00

Opsjoner

24.11.05

130.000

4,00

Opsjoner

14.12.05

22.000

6,00

Emisjon

16.06.06

50.000

4,00

Opsjoner

16.10.06

191.400

5,00

Opsjoner

27.10.06

25.000

8,00

Emisjon

30.11.06

39.870

12,00

Emisjon

30.06.07

2.000

16,00

Omsetning

12.06.07

1.000

14,00

Omsetning

12.06.07

2.000

16,00

Omsetning

30.08.07

2.500

14,80

Omsetning

06.11.07

10.000

14,00

Omsetning

06.11.07

500

15,00

Omsetning

28.12.07

31.000

18,00

Emisjon

27.03.09 75.000 3,70 Omsetning
03.04.09 5.000 4,50 Omsetning
07.05.09 10.000 4,25 Omsetning
14.05.09 1.000 4,50 Omsetning
05.06.09 2.000 4,20 Omsetning