Handel med ViaNett aksjer

ViaNett formidler gjennom sin sms tjeneste direkte kontakt mellom mulig kjøper og selger, ved å distribuere din melding og ditt mobil nr til den som har aksjer for salg eller ønsker å kjøpe.

Det du ønsker å gjøre, kan du registrere etter innlogging. Vil du svare på et bud eller kjøpe en post til salgs, må du gjøre dette fra denne nettsiden ved å trykke på kjøp eller selg til høyre for posten.

Når du har trykket på kjøp eller selg ved siden av en post, vil både kjøper og selger motta en melding som inneholder den andre partens mobil nr. Det er da opp til kjøper og selger å ta kontakt med hverandre. Det er kjøper og selger som direkte seg i mellom, foretar den enkelte transaksjon.

Hvis du vil fjerne en post du har registrert, trykker du på slett ved siden av posten din. Det er bare du selv som kan slette din post.
Hvis en handel ikke blir gjennomført, må selger / kjøper registrere sine ønsker på nytt fordi postene vil bli slettet fra denne siden automatisk.

Alle meldinger du mottar er gratis.
For mer informasjon, trykk på denne linken.

Ps! Tjenesten fungerer bare for norske mobilnumre.