Intranett/ekstranett

Intranett er en løsning for utveksling av informasjon mellom et begrenset antall personer eller organisasjoner, der Internett brukes som transportvei. En intranettløsning kan også være begrenset til organisasjonens interne nettverk, men man benytter samme teknologi som på Internett til å hente informasjon og legge ut informasjon som skal være tilgjengelig i nettet.

Et eksempel på en intranettløsning kan være rapportering fra bedriftens informasjonssystem som regnskapstall, ordrereserve, statistikker og salgsstøtteinformasjon som gjøres tilgjengelig i en såkalt nettleser, for eksempel Internet Explorer.

Vi kan bistå med utvikling av slike løsninger basert på vår kunnskap om økonomistyring, samtidig som vi kjenner verktøyene som benyttes på Internett. Til vårt produkt ViaNett Publishing kan vi levere et intranett/ekstranett som en standard modul.

Ta kontakt med oss for et tilbud.