Linux

Linux operativsystem er en variant av UNIX som har fått stor utbredelse spesielt innenfor Internett. Linux er rimelig i anskaffelse, og kan benyttes på PC-utstyr som kanskje ellers ville blitt kassert.

Vi leverer e-post server og utfører programmering på Linux. Linux er et alternativ for å utføre en rekke oppgaver i en dataløsning, som ellers kan være basert på Microsofts server teknologi.

Ta kontakt dersom din organisasjon ønsker å vite mer om Linux, eller ønsker et konkret behov vurdert.

Vår timepris finnes her.