Webdesign

ViaNett kan utforme din presentasjon på Internett. Når det gjelder kvalitet på det arbeid vi utfører, så sjekk noen av våre referanser.

Strategi
Før bedriften investerer i en Internett-løsning, er det viktig å foreta en strategisk vurdering av hvor man vil med investeringen. Det har ingen hensikt å investere en større sum uten å stille krav til hva man forventer å få igjen. Vi mener at man altfor ofte ser investeringer foretatt uten et slikt nødvendig forarbeid, og vi ønsker i en slik sammenheng å være en rådgiver for organisasjonen.

Hvis bedriften trenger tid til å etablere en strategi, kan det likevel være fornuftig å være til stede på nettet, men i så fall kan det investerer mindre i påvente av at de langsiktige mål utarbeides.

De krav man bør stille vedrørende en investering på Internett er de samme krav som man stiller i resten av organisasjon m.h.t. lønnsomhet og effektivitet. I ViaNett er vi opptatt av å arbeide mot de samme mål som kunden, og vi ønsker å spille på lag.

Internett-satsingen bør være en integrert del av markedsføringen.  Altfor ofte havner Internett som en ”sekkepost” i ingenmannsland eller som en del av IT-budsjettet, mens det egentlig burde vært en del av markedsføringsbudsjettet.

Dialog / interaktive sider
En ren presentasjon på Internett, er ofte ikke tilstrekkelig dersom man ønsker å oppnå mer salg ved å benytte Internett som kontaktflate. Hensikten må være å få en bedre dialog med kunder og leverandører. Personlig kontakt er i mange tilfeller fortsatt like viktig, men noe informasjon egner seg bedre i visuell form. En hjemmeside på Internett bør derfor ikke være statisk, men egne seg til kommunikasjon mellom din organisasjon, og de personer eller organisasjoner du ønsker å få en bedre kontakt med.

Din Internett-side bør i de fleste tilfeller gjenspeile de forandringer som hele tiden skjer i organisasjonen, samt gi mulighet for omverdenen til å få en bedre kontakt. Dialogen kan skje ved bruk av e-post, eller ved at din Internettside tilpasses din kundes profil. Vi er opptatt av nytteverdien av den løsning som utvikles, og vi er opptatt av at også samarbeidet mellom oss og våre kunder skal preges av den videreutvikling bør skje av din Internett-løsning.

Handel er mer enn salg
Handel er kun et resultat av god kommunikasjon med markedet. I prosessen ønsker kunden å vite hvor leveransen befinner seg. Videre kan det være interessant for kunden å få informasjon om tidligere leveranser, for eksempel for å sjekke garantitider m.m.

I forbindelse med bruk av produkter er support og forespørsler om tekniske spesifikasjoner viktig for din kunde, og derfor er dette områder det bør tenkes på i forbindelse med den kommunikasjon som skal foregå over Internett. Riktig bruk av Internett forbedrer tilgjengeligheten for kunden, og gjør informasjon enklere å få tak i.

Hensikten er ikke oppnådd dersom kunden mener din service har blitt dårligere som følge av feilaktig satsing på Internett.

Arbeidsdeling
I samarbeid om design og utvikling av internettløsning er det ofte fornuftig at kunden tenker gjennom hva som skal vises på Internett, hvilken kontakt man ønsker å ha med kunden samt hvilke målsettinger man har rent økonomisk.

Hvordan disse målene skal oppnås kan vi foreslå ved å basere et designforslag på kundens ønskede profil i markedet.

For mye effekter og forsøk på å tiltrekke seg oppmerksomhet, kan medføre at fokus fjernes fra det budskap man ønsker å formidle. Derfor er ofte det endelige designet en balansegang mellom det å formidle kreativitet og dynamikk, med seriøsitet og brukervennlighet.

Det er som med bruk av IT ellers, du vet best hva din organisasjon ønsker, mens vi kan kommer med forslag til tekniske løsninger basert på det du formidler oss.

Velkommen som samarbeidspartner!

Våre timepriser