"Nett & Mobil"  blir   Kréatif

ViaNett har det siste året vært gjennom en svært viktig prosess for å rendyrke sitt forretningsområde. Ett av resultatene av denne prosessen er at vi har valgt å stifte et eget selskap for å rendyrke fokus mot nettløsninger slik at både ansatte og kunder får en bedre opplevelse. Dette gjør at både Kréatif og ViaNett vil kunne yte en bedre totalpakke for kunder. Vår viktigste målsetting er fornøyde kunder.
Kreatif Nett og Mobil

Historisk tidslinjeHistorisk oversikt fra ViaNett til Kreatif