Tips & triks på internet:

Praktisk administrasjon av innhold og e-handel

En effektiv løsning for en internetside må være enkel for brukeren, men også enkel å administrere for deg som har ansvar for innhold. E-handel er bare et verktøy for å gjøre det enkelt for brukeren å bestille, sjekke priser og få informasjon om produkter. Utfordringen er å dekke behovet på en enkel måte samtidig som det kan være nødvendig med avansert funksjonalitet for å løse behovet i din organisasjon.

Oppdatert: (12.7.2007)

 
"Internet er en markedskanal, og er du opptatt av markedskostnader, og å bli sett, bør du lese de relaterte artiklene omkring søkbarhet til høyre."
 
Hele denne artikkelen kan du laste ned og skrive ut som pdf-format.

Under artikkelen finner du linker til produktbeskrivelser. I denne artikkelen, gir vi noen eksempler på hvordan ViaNett E-handel og ViaNett Publishing kan utnyttes i praksis. 

 Integrasjon

Integrasjon betyr at data overføres automatisk mellom ulike systemer. En tett integrasjon, kan være en stor fordel for å opprettholde likhet, eller konsistens mellom ulike systemer. Et eksempel er en ordre som registreres på Internet og overføres til ditt Internet-ordreprogram.
    Ulempen kan være at du nettopp ønsker ulikheter mellom de data som håndteres internt og de data som vises på nettet. En for tett integrasjon kan derfor i noen tilfeller gå ut over fleksibilitet.

I ViaNett E-handel har vi søkt å ta følgende hensyn ved de dataoverføringer som kan foretas:

 1. Det kan oppstå driftssituasjoner som gjør at man ønsker å kunne stoppe og starte dataoverføring manuelt
   
 2. Det er ikke sikkert at presentasjon internt og eksternt skal være lik.
   
 3. Hvis man bytter system internt og vil beholde sin løsning på Internet, må integrasjon med det nye systemet også kunne settes opp.
   
 4. Data må være tilgjengelig på Internet dersom det interne systemet er ute av drift eller visa versa.
   
 5. Data som ikke er nødvendig ett sted, må kunne legges inn manuelt på det andre steder, f.eks. produktbilder på nettsidene.

Brukervennlig
Funksjonene i en løsning må ikke være så avanserte at de skaper problemer for den som administrerer systemet. Ei heller for den som skal bruke nettsiden utenfra. Derfor forsøker vi ofte å finne en balanse mellom den løsningen kunden forestiller seg at han trenger, og det vi sammen med kunden finner ut er nødvendig. Hvilke rutiner lar seg gjennomføre i praksis? Hvilken informasjon er viktigst for målgruppen som skal benytte nettsiden?
 

 Praktisk bruk av ViaNett E-handel

ViaNett E-handel har en rekke parametere som gjør det mulig å benytte systemet på forskjellig vis. Nedenfor følger noen eksempler på parametere samt muligheter for spesialoppsett: Har du spørsmål om andre ting, så ta gjerne kontakt!

 1. Vis priser / handlekurv
  Man ikke vise priser og andre handelsfunksjoner selv om du f.eks. bruker ViaNett E-handel til presentasjon av produkter. Det kan tenkes at du f.eks. skal vise produkter og informasjon for forhandlere og for kunder, men at salg kun skjer gjennom en forhandlerkanal. Et eksempel på dette er løsningen til Gulmoen & Engh AS.
   
 2. Språk
  Man kan bestemme språk på utsiden mot nettbrukerne. Denne funksjonen har vi selv benyttet på SmsMP3.com.
   
 3. Ekstra informasjon om produkter
  Det kan legges inn mye tekst som beskriver f. eks et produkt i på nettsiden, men det kan være ønskelig å vise denne teksten på forskjellige måter. Det kan også være ønskelig å vise f.eks. et større bilde av produktet. Tekst og større bilde kan derfor vises på en egen side, i tillegg til at alt listes opp samlet. Prokom bruker denne funksjonen aktivt.
   
 4. Ekstra felter for kunderegistrering
  I stedet for å vise mange unødvendige felter eller definere felter på forhånd, er systemet utstyrt med en del ekstra felter som kan tas i bruk ved behov. Når kunden din registrerer seg, kan man f.eks. definere et eget felt som land, hvilket vi selv har gjort på SmsMP3.no. Et ekstra felt kan i prinsipp være hva som helst fordi det er fantasien som bestemmer.
   
 5. Ekstra felter for produktregistrering
  På siden for opplisting av produkter og priser, og ved registrering av en bestilling, finnes det også 3 egendefinerbare felter. Disse feltene kan f.eks. tenkes brukt til å angi en dimensjon, farge, størrelse m.m.
   
 6. Passordbeskyttet e-handel
  Ikke alle ønsker en åpen nettside for netthandel. En lukket løsning er hensiktsmessig ved salg til utvalgte kunder eller forhandlere, gjerne bedrifter i mellom. B2B er en kjent betegnelse på slik e-handel. En annen mulighet er et intern-system for egne selgere, altså passordbeskyttet fordi det er en del av et såkalt intranett. I så fall slås også funksjonen for registrering av kundeopplysninger av, slik at disse opplysningene i stedet overføres fra det interne systemet, eller registreres av den som er ansvarlig for administrasjon.
   
 7. Valg av utsalgssted
  Det kan være ønskelig at brukeren eller kunden skal kunne velge en butikk eller utsalgssted der varen leveres. Eller så vil du kanskje at systemet skal registrere dette automatisk, f.eks. ved bruk av postnummer.

Utvidete funksjoner i e-handel 
Du kan ha bruk for annen funksjonalitet som for deg er en naturlig del av de rutiner du nå ønsker nettbasert, og som representerer nyttig tilleggsfunksjonalitet:

 1. Detaljinformasjon fra ditt interne ordreregister.
  Med samme teknologi som benyttes i vår standard integrasjon, er det mulig å hente spesielle data fra ditt system for å vise dette på nettet. Et eksempel er utvidet informasjon fra ordreregisteret, f.eks. om leveringstider m.m. Slik tilpasning er foretatt for Black Design
   
 2. Betaling med kreditkort og distribusjon.
  Gjennom en egen tilleggsmodul kan du  koble din e-handelsløsning mot betalingssystemer fra Netaxept. Dermed kan du ta i bruk kreditkort som betalingsmiddel og overføre data for frakt og distribusjon.
   
 3. Trykking av produktkatalog.
  Når først informasjonen er bearbeidet en gang og ligger lagret, er dette en smart måte å effektivisere utforming av trykket produktkatalog. Samarbeid om slik katalog har ViaNett med Gulmoen & Engh.
   
 4. Tilbudssystem.
  Du kan benytte ViaNett E-handel som et internt system for å beregne og sende et tilbud til en kunde. Dine selgere plukker produktene, og genererer automatisk et tilbud. En spennende funksjon du kan lese mer om her.
   
 Praktisk bruk av ViaNett Publishing


Noen stikkord:
- Bilder
- Flere brukere
- Statistikker
- Informasjonskilde
- Internet, intranett og ekstranett
- tilleggsfunksjoner

Hva gjør egentlig et publiseringssystem for deg? Det finnes jo mange måter å lage nettsider på? For å få oversikt over funksjonalitet i systemet, kan du lese mer ved å velge produktinfo nederst på siden.
I denne artikkelen gir vi noen eksempler funksjonalitet som er viktig for å sikre en lønnsom investering, og oppnå den effekten du ønsker.

 1. Flere nettsider, felles bildearkiv
  Har du flere nettsider kan du ha ett felles billedarkiv. Det gjør det enklere å kopiere artikler, eller f.eks. oversette en artikkel til en nettside med annet språk. Vi benytter dette selv for å håndtere vår svenske-, danske- og engelskspråklige nettside.
   
 2. Publisering foretatt av forskjellige brukere
  Ved aktiv bruk av brukerdefinisjoner, kan man regulere brukeren slik at han bare kan publisere til visse kategorier, enten til forskjellige sider som vedkommende er ansvarlig for, eller til en midlertidig side som må godkjennes av en ansvarlig.
   
 3. Informasjon til fastsatt tidspunkt
  Ved aktiv bruk av datofelter på artiklene, kan en sak gjøres synlig på nettet til fastsatt tidspunkt. Og også fjernes automatisk på på et gitt tidspunkt.
   
 4. Statistikker
  Statistikker er interessant for å se besøket på nettsiden. Andre muligheter er statistikk på annonser, eller i forbindelse med utsendelser av tilbud på e-post. Når du har med en link til din nettside kan det jo være greit å vite om noen klikker seg inn via linken.
   
 5. Infokilde til søkemotorer
  Bruk nettsiden din til fortelle søkemotorene om hva du driver med! ViaNett Publishing kommuniserer effektivt med søkemotorene slik at disse kan bruke din nettside som kilde til informasjon om din organisasjon, nyheter og produktinformasjon. 

Publisering for et lukket nett (intranett / ekstranett)
ViaNett Publishing kan benyttes som Internet og samtidig intranett på forskjellig vis:

 1. Egen nettside
  Intranettet kan være organisert som egen nettside med sin egen adresse (URL). I så fall starter bruken av denne siden, ved at brukeren taster sitt brukernavn og passord når siden kommer opp på skjermen. For ViaNett Publishing er dette en separat nettside, men som nevnt over i forbindelse med billedarkiv, kan f.eks. dette være felles. All info på siden er beskyttet av påloggingsrutinen.
   
 2. Intranett som en eller flere kategorier
  En av menyknappene på venstre side kan defineres som passordbeskyttet. I så fall må denne være knyttet til en egen side for passordregistrering. Ved riktig brukernavn og passord, får brukeren deretter tilgang til informasjon som ikke er åpen for andre. Sammen med brukerdefineringen i systemet, kan en eller flere brukere eller grupper av brukere ha tilgang til forskjellig informasjon på nettside.
   
 3. Forskjellige måter å gi tilgang
  En bruker kan defineres og gis tilgang av en administrator av nettsiden. I noen tilfeller er ikke dette praktisk, og det kan kreves en mer automatisert rutine, f.eks. for nettløsninger med et stor antall brukere, og der brukeren selv på en eller annen måte bestemmer om intranettet skal taes i bruk.
  I så fall finnes det mulighet for en registreringsrutine, der brukeren ved å angi forhåndsdefinerte opplysninger, enten gis automatisk tilgang, eller tilgang gis pr. e-post etter kontroll av opplysningene
   
 4. IP-styring
  En passordsperret nettside kan også IP-styres. Dvs. at dersom det er flere brukere som benytter en fast Internet tilgang, så kan det åpnes for at akkurat denne Internet-tilkoblingen alltid har visse rettigheter til informasjon. Dermed slipper brukeren å logge seg på. En bruker som f.eks. skal ha tilgang fra kontoret og hjemmefra, kan logges på automatisk fra kontoret, og med brukernavn og passord hjemmefra.

Tilleggsfunksjoner i publisering
Det finnes en rekke tilleggsfunksjoner som kan benyttes i ViaNett Publishing. Felles for mange av de, er at en kategori defineres med en såkalt "include-fil" som henter et tilleggsprogram.

 1. Forum
  Et forum kan brukes til diskusjoner på en nettside, men det kan også brukes for å stille spørsmål og motta svar. I så fall er det nyttig å kunne bli varslet om svar på innlegg. Dette er en funksjon som vi har.
   
 2. Søk på sidene
  Når det blir mye informasjon på en nettside, kan det være vanskelig for brukeren å finne fram. Søkemuligheter internt på siden i overskrifter og i tekst kan gjøre det enklere.
   
 3. Nyhetsvarsling
  På nettsiden kan f.eks. en potensiell kunde, gjøre seg kjent med dine produkter og nyheter uten å måtte bli kontaktet. Det kan likevel være nyttig å f.eks. kunne motta en e-post eller SMS om at det er lagt ut en nyhet som er viktig for mottakeren.
   
 4. Brukerregistrering for intranett
  Skal et intranett brukes av mange, kan administreringen av brukerne bli omfattende. En automatisering, f.eks. der brukeren registrerer seg med ønsket passord kan i så fall gjøre autoriseringen enklere.

   

Mer info om ViaNett E-handel og Publishing finner du her:

 ViaNett E-handel  ViaNett Publishing
 Produktinfo  Produktinfo
 Referanser  Referanser
 Priser  Priser

For å diskutere dine spørsmål med oss eller motta et komplett tilbud, ring oss gjerne på tlf. 69206969,
eller du kan benytte et kontaktskjema på nettsiden.Print artikkel Skriv ut artikkelen